Header image

Gezamenlijke afspraken m.b.t volkshuisvesting in Winterswijk

WINTERSWIJK - Op dinsdag 12 december hebben woningcorporatie De Woonplaats, Huurdersvereniging Winterswijk en de gemeente Winterswijk de prestatieafspraken 2018 ondertekend.

Jaarlijks worden concrete prestatieafspraken gemaakt over de bijdrage van de partijen aan de volkshuisvestelijke opgaven in Winterswijk. Betaalbaarheid, duurzaamheid en wonen & zorg zijn relevante thema’s in deze prestatieafspraken. 


Op de foto: De heer F. Kooiker namens De Woonplaats, wethouder Rik Gommers en mevrouw J.H. te Lindert-Jansen namens de Huurdersvereniging Winterswijk.Ander nieuws