Header image

GGD onderzoekt gezondheid en leefstijl jongeren via internet

GELDERLAND - GGD Gelre-IJssel doet samen met andere GGD’en in Gelderland en Overijssel een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. Leerlingen vullen daarvoor een digitale vragenlijst in. Op grond van hun antwoorden ontvangen zij digitaal een persoonlijk gezondheidsadvies.

Bijna alle scholen voor voortgezet onderwijs werken mee aan het onderzoek. Naar verwachting zullen ongeveer 45.000 leerlingen uit Gelderland en Overijssel de vragenlijst invullen. Het E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting)-onderzoek is ook uitgevoerd in 2003 en 2007.

Leerlingen van klas 2 en 4 van middelbare scholen vullen een vragenlijst op internet in. Deze vragenlijst gaat over verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, schoolbeleving, pesten, roken, alcohol, voeding en vrije tijd. De vragenlijst wordt afgenomen tijdens een lesuur op school in oktober of november.

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt iedere leerling digitaal een persoonlijk gezondheidsadvies. Het advies bevat informatie en tips voor gezond gedrag op het gebied van bewegen, roken, voeding, alcohol, drugs en veilig vrijen. Ook krijgen de leerlingen advies over wat zij kunnen doen als zij gepest worden of niet lekker in hun vel zitten. In ieder advies staan links naar leuke en betrouwbare sites voor jongeren, met meer informatie over het onderwerp. Als een leerling bijvoorbeeld heeft ingevuld dat hij geen alcohol drinkt, krijgt hij of zij eerst een compliment. Daarna wordt uitgelegd dat alcohol slecht is voor de ontwikkeling van het lichaam en de hersenen. De leerling krijgt het advies om het drinken van alcohol in ieder geval uit te stellen tot hij of zij 16 jaar is en om daarna niet meer te drinken dan af en toe een glas. Voor meer informatie kan de leerling terecht op www.watdrinkjij.nl.

In 2012 worden de resultaten van E-MOVO gepubliceerd. Als eerste verschijnt in het voorjaar een beknopt rapport met de belangrijkste resultaten voor de regio Gelre-IJssel. Daarna verschijnen uitgebreidere rapportages waarin de resultaten per gemeente worden weergegeven. Iedere school ontvangt een vertrouwelijk rapport waarin de resultaten van de eigen leerlingen zijn beschreven. Op grond van de onderzoeksresultaten kunnen gemeenten en scholen gefundeerd beleid ontwikkelen om de gezondheid en het welzijn van jongeren te bevorderen.Ander nieuws