Header image

GGD ‘Seksuele gezondheid bij jongeren en risicogroepen

ACHTERHOEK - In de factsheet presenteert GGD Gelre-IJssel cijfers over de seksuele gezondheid van jongeren en risicogroepen. Daarnaast komen diverse preventieve activiteiten en maatregelen aan de orde.

De seksuele gezondheid van de meeste jongeren is goed. Helaas komt seksueel geweld nog regelmatig voor en tolereren steeds minder scholieren homoseksualiteit. Positief is dat de meeste jongeren zich goed beschermen tegen een ongewenste zwangerschap. Condoomgebruik ter voorkoming van een seksueel overdraagbare aandoening (soa) is echter nog niet vanzelfsprekend. Het aantal chlamydia- en gonorroe-infecties stijgt dan ook. Aandacht voor seksuele gezondheid blijft daarom erg belangrijk. In de nieuwe landelijke nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’ heeft het kabinet seksuele gezondheid als aandachtspunt opgenomen.

GGD Gelre-IJssel houdt spreekuren Seksuele Gezondheid. Mensen uit een risicogroep* kunnen hier terecht om zich gratis en anoniem te laten testen en zonodig te laten behandelen voor soa. Daarnaast kunnen jongeren tot 25 jaar op deze spreekuren terecht voor vragen en advies op het gebied van seksualiteit, zoals anticonceptie en seksueel geweld.

In 2011 zijn 2552 consulten met een soa-hulpvraag uitgevoerd. Hierbij zijn 407 soa gevonden. Chlamydia blijft de meest voorkomende soa en het aantal chlamydia infecties stijgt licht. Ook het aantal gonorroe infecties is gestegen. Daarnaast heeft de GGD in 2011 328 consulten met een seksualiteitshulpvraag uitgevoerd onder jongeren tot 25 jaar. Het merendeel van deze jongeren is vrouw (83%), maar het aandeel mannen groeit. De meeste vragen gaan over anticonceptie. Seksueel geweld is ook een veel voorkomend thema. Het is belangrijk dat de GGD seksueel geweld kan signaleren om goede hulpverlening op gang te brengen.

Een bijzondere groep in de seksuele gezondheidszorg zijn mensen die seks hebben voor geld en/of goederen. Prostituees (vrouwen en mannen) en prostituanten (vrouwen en mannen die prostituees bezoeken) zijn hier een voorbeeld van. Omdat deze mensen vaak meer seksuele partners hebben, kunnen zij een risico zijn in de overdacht van soa in de samenleving. Daarnaast is deze groep kwetsbaar op het gebied van (seksueel) geweld en leven er veel vragen over seksualiteit en anticonceptie. De GGD bezoekt prostitutielocaties en biedt voorlichting en consulten aan. De GGD maakt zich zorgen over het groeiend aantal prostituees dat werkt via escortbedrijven of internet. Zij zijn niet vergunningsplichtig en daardoor is het moeilijk deze groepen te bereiken met voorlichting en hulp op het gebied van seksuele gezondheid.

Het risico op soa zonder condoomgebruik is groot. Daarom krijgen jongeren het advies naast een eventueel ander anticonceptiemiddel altijd een condoom te gebruiken (Double Dutch) bij geslachtsgemeenschap. Uit onderzoek van de GGD onder middelbare scholieren in 2011 blijkt dat 97% van de scholieren, die al eens geslachtsgemeenschap hebben gehad, bij de laatste keer beschermd waren tegen zwangerschap. Dit is iets meer dan bleek uit onderzoek in 2007 en heel positief! Helaas geeft maar 53% van de scholieren aan dat ze altijd een condoom gebruikten bij geslachtsgemeenschap. Meisjes, die voor het eerst de anticonceptiepil komen halen bij een apotheek in de regio Gelre-IJssel, krijgen daarom een informatiepakketje van de GGD mee over veilig vrijen. Hierin wordt het belang van het gebruik van een condoom toegelicht.

De meeste jongeren schatten hun vaardigheden om grenzen aan te geven hoog in. Toch komt seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak voor. Uit onderzoek van de GGD onder middelbare scholieren in 2011 komt naar voren dat 7% wel eens een seksuele ervaring tegen de zin heeft gehad. Daarnaast heeft 12% van de scholieren wel eens meegemaakt dat iemand hen een ongewenst seksueel voorstel deed via internet. Om de seksuele gezondheid van jongeren te verbeteren, is de GGD in een aantal gemeenten betrokken bij een gezamenlijke aanpak gericht op loverboys en risicovolle relaties. Doel daarvan is de weerbaarheid van jongeren te vergroten, de signalering van loverboyproblematiek en risicovolle relaties te verbeteren en de bekendheid van het meldpunt loverboys te verhogen.

De factsheet ‘Seksuele gezondheid in de regio Gelre-IJssel’ is te vinden op de website van GGD Gelre-IJssel: www.ggdgelre-ijssel.nl.

* Risicogroepen zijn mannen die seks hebben met mannen (MSM), mensen die seks hebben voor geld of goederen (zoals prostituees), mensen met meer dan 3 seksuele contacten per half jaar, mensen afkomstig uit gebieden waar veel soa voorkomen (en hun partners) en jongeren tot 25 jaar.Ander nieuws