Header image

GGNet getroffen door harde bezuinigingsplannen.

ACHTERHOEK - De Raad van Bestuur GGNet meld in een schrijven aan hun medewerkers dat de aangekondigde bezuinigingmaatregelen die in de Ministerraad zijn aangekondigd voor de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) zeer ernstig zijn.  De minister van WVS heeft een groot aantal bezuinigingen afgekondigd, gezien de kosten die met de gezondheidszorg gemoeid zijn. Ongeveer een derde van het totaal aan maatregelen komt bij de ggz terecht. De maatregelen behelzen een combinatie van invoering en verhoging van de eigen bijdragen voor de eerste lijn, tweede lijn en verblijf, van beperkingen in het verzekerde pakket en van forse kortingen bij de instellingen. De bezuinigingen moeten in totaal bijna 600 miljoen euro opleveren, dit is meer dan 11% van de totale uitgaven in de hele ggz. GGZ word als sector onevenredig zwaar aangeslagen. Door de eigen bijdragen ontstaan hoge drempels voor mensen met psychische problemen. Voor velen zal een extra eigen bijdrage van 400 euro of meer niet op te brengen zijn. Schrijnend is dat de eigen bijdrage alleen voor de GGZ wordt ingevoerd. Maar ook de GGZ instellingen zo als GGNet worden hard getroffen. Voor GGNet kan het gaan om een korting van meerdere miljoenen. GGNet werkt binnen de GGZ hard en constructief aan goede plannen om de zorg inhoudelijk te verbeteren én doelmatiger te maken, maar betalen nu een veel hogere prijs dan andere sectoren. Aldus de Raad van Bestuur van GGNet. GGNet is geschokt over de omvang en intensiteit van de maatregelen. De effecten hiervan op deelname van cliënten in de maatschappij zijn dramatisch. Het invoeren van specifieke eigen bijdragen voor cliënten in de GGZ is in de ogen van GGNet ronduit discriminerend. Alle inspanningen en resultaten op het gebied van herstelbevordering, ambulantisering, rehabilitatie en integratie staan met deze draconische maatregelen op de tocht. Dat kunnen en willen wij niet accepteren zegt Kees Lemke van de Raad van Bestuur.  Onze cliënten hebben er recht op zonder stigma of vooroordeel aan de samenleving deel te kunnen nemen vult Timo de Grefte van de Raad van Bestuur aan. Wat gaat GGNet doen om de gevolgen van deze heilloze maatregelen zoveel mogelijk te voorkomen? Allereerst zoeken ze samen met GGZNederland, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de LPGGZ (cliënten- en familiekoepel in de ggz) zo veel mogelijk publiciteit. Daarnaast zoeken we contact met belanghebbenden en partners in zorg om gezamenlijk acties tegen deze maatregelen te ondernemen. Tenslotte zetten ze in op stevige deelname vanuit GGNet aan de landelijke actiedag op 29 juni aanstaande. In Den Haag.  Niet Alleen werknemers van GGNet maar ook de cliënten en familieleden worden ven harte uitgenodigd af te reizen naar Den Haag en hun stem tegen de maatregelen te laten horen.    GGNet zal bussen inzetten om zo veel mogelijk actievoerders naar Den Haag af te laten reizen om de minister duidelijk kunnen maken dat ze écht veel te ver is gegaan.

Ander nieuws