Header image

Gratis naar 70 musea in Gelderland

GELDERLAND - Kinderen en hun familie kunnen in heel Gelderland op zaterdag 20 oktober 2012 weer gratis naar het museum. De musea nodigen iedereen van harte uit onder het thema 'Moet je horen'. Dit jaar doen er 70 Gelderse musea mee. Welke musea dit zijn is te vinden op de website www.geldersemuseumdag.nl. Alle musea organiseren leuke kinder- en gezinsactiviteiten tijdens deze zevende Gelderse Museumdag. De musea zijn op deze dag minimaal open van 11.00 tot 16.00 uur.

Het thema 'Moet je horen' gaat weer een stap verder in de zintuigenreeks. In 2010 kwamen "Ik zie, ik zie" en in 2011 "Voel je VIP!" al aan bod. Dit jaar staat tijdens de Gelderse Museumdag het zintuig 'horen' centraal. De musea dagen kinderen en hun (groot)ouders uit om de bijzondere museumwereld te ontdekken. Er valt van alles te bekijken, te horen en te doen. De bedoeling is om via deze activiteiten kinderen en volwassenen samen iets te laten beleven. Speciale aandacht is er dit jaar voor de wedstrijd 'De stem van Gelderland'. Deze wedstrijd is een zoektocht naar de mooiste en leukste kinderstem van de hele provincie. Kinderen kunnen hun eigen lied zingen, dit opnemen en aan anderen laten zien/delen door het op hun Facebook, Hyves of Twitter pagina te zetten. Uiteraard zijn er mooie prijzen te winnen. Via de website www.geldersemuseumdag.nl kunnen kinderen meedoen aan de wedstrijd.

In 2012 wordt de Gelderse Museumdag voor de zevende maal georganiseerd. Provinciale Staten van Gelderland namen in 2006 het initiatief om de culturele rijkdom uit de Gelderse musea op deze manier extra onder de aandacht te brengen. Het doel is om mensen die normaal gesproken niet zo snel naar een museum gaan, te verleiden eens een bezoekje te brengen. Onderzoek onder de bezoekers wijst jaarlijks uit dat zij zeer enthousiast zijn over dit initiatief. Maar ook bij de deelnemende musea scoort het evenement hoog. Net als in voorgaande jaren zullen ook dit jaar verschillende Statenleden een bezoek brengen aan een aantal van de deelnemende musea.Ander nieuws