Header image

Grootschalige peiling over duurzame energie in de Achterhoek

ACHTERHOEK - Van 1 t/m 21 maart 2021 vindt een grootschalige online peiling plaats over duurzame energie in de Achterhoek via achterhoek.swipocratie.nl. In slechts 3 minuten kunnen inwoners ‘swipend’ aangeven welke keuzes ze zouden maken in de verschillende mogelijkheden voor windmolens en zonneparken. De peiling wordt gehouden in kader van de Regionale Energiestrategie (RES) Achterhoek waar de acht gemeenten, provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel gezamenlijk bestuurlijk verantwoordelijk voor zijn. De resultaten worden meegenomen in de eerste versie, de RES 1.0, die in het najaar aan volksvertegenwoordigers ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Waarom een online peiling?
Het motto waarmee aan de RES Achterhoek wordt gewerkt is 'samen d'ran'. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk belanghebbenden de gelegenheid te geven om mee te praten en mee te denken over een duurzame omgeving. Dat kan tijdens de diverse (online) bijeenkomsten én van 1 t/m 21 maart 2021 via een grootschalige online peiling, ook wel Swipocratie genoemd. Er is bewust gekozen voor deze peilingtool omdat veel inwoners op een snelle, makkelijke, anonieme en visuele manier hun mening kunnen geven die dat anders niet zo snel zouden doen. Naast het swipen is het voor deelnemers ook mogelijk om aanvullende informatie mee te geven en zich te abonneren op de nieuwsbrief. Zo blijven inwoners ook na het swipen betrokken. Meedoen kan tot en met zondag 21 maart via https://achterhoek.swipocratie.nl. (link werkt niet met www, alleen met https://)

JongRES Achterhoek
Deze belangenvertegenwoordiging van Achterhoekse jongeren, die overigens los staat van de RES, is nauw betrokken bij de organisatie van de Swipocratie. JongRES Achterhoek heeft namelijk als doel om de jongere generatie actiever te betrekken bij een duurzame omgeving. Vooral omdat zij en hun toekomstige (klein)kinderen de negatieve gevolgen van de klimaatverandering zullen ondervinden als te weinig gebeurt om de CO2-uitstoot te verminderen. Om deze reden zit er een leeftijdsvraag in peiling met een grens van 35 jaar, zodat JongRES meer inzicht krijgt in wat er onder de jongere generatie leeft. Daarnaast is het voor deelnemers mogelijk om na het invullen van de peiling contact te zoeken met JongRES Achterhoek.

Waarom hebben we duurzame energie nodig?
Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk dat we minder energie gaan gebruiken en energie duurzaam opwekken. Deze verandering wordt ook wel de energietransitie genoemd: we schakelen voor het maken van elektriciteit en warmte over van fossiele brandstoffen (kolen, gas, etc.) naar duurzame energie dat geproduceerd wordt met wind en zon. Er zijn hierover wereldwijd afspraken gemaakt in een Klimaatakkoord, waar ook Nederland aan meedoet. In de Achterhoek zal ook steeds meer duurzame energie worden opgewekt. Hiervoor maken de acht Achterhoekse gemeenten, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander een plan, een Regionale Energiestrategie (RES). Een soort kijkje in een toekomst waarin Achterhoekers steeds meer duurzame energie en warmte gaan gebruiken, die in de regio op een duurzame manier wordt opgewekt.

Ander nieuws