Header image

Het trouwenk in gemeenschap van goederen niet meer standaard

BERKELLKAND - Het huwelijk in gemeenschap van goederen is vanaf 1 januari 2018 niet meer het standaard-bruiloftsarrangement. Vanaf 2018 trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen. Wie toch wil trouwen in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden moet dat apart regelen bij de notaris.

Vanaf 1 januari 2018 gaat de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in. De belangrijkste veranderingen zijn dat het eigen vermogen dat vóór de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap vallen.

Nu is dat andersom. Driekwart van de huwelijken wordt gesloten in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat al het persoonlijk bezit vanaf het moment van de huwelijkssluiting ook eigendom wordt van de huwelijkspartner. Dat geldt voor speelgoed uit de kindertijd en cd's uit de tienerjaren, aandelen, erfenissen en onroerend goed, maar ook voor schulden.

In de nieuwe regeling wordt de beperkte gemeenschap van goederen de standaard

Dat houdt in dat alleen het vermogen dat de partners tijdens het huwelijk opbouwen gemeenschappelijk eigendom wordt. Bezittingen en schulden van vóór het huwelijk vallen niet in de gezamenlijke boedel. Ook schenkingen en erfenissen die worden ontvangen tijdens de huwelijksjaren blijven persoonlijk bezit.

Voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners hier niets van afweet, zijn volgens de nieuwe wet beide partners nog steeds aansprakelijk.

De wetswijziging moet voorkomen dat een onoplettende huwelijkspartner de helft van zijn persoonlijke spaargeld of erfenis moet afstaan na een scheiding. Of dat een van de echtgenoten (deels) opdraait voor de schulden van de ander.

Omdat er zo weinig verschillen zijn tussen trouwen en geregistreerd partnerschap, wordt in deze uitleg over trouwen gesproken. Deze informatie geldt ook voor mensen die kiezen voor het geregistreerd partnerschap.Ander nieuws