Header image

In actie voor een geletterd Nederland

ACHTERHOEK - Honderden gemeenten, bedrijven, bibliotheken, scholen en vele tienduizenden mensen komen van 9 tot en met 15 september 2019 in actie voor een geletterd Nederland. Onder de noemer DURF! zetten we ons tijdens de Week van de Alfabetisering in voor een positieve leercultuur en een leven lang ontwikkelen. Zodat meer mensen de kans krijgen om ook op latere leeftijd beter te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer of smartphone. Want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen.

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak zijn ze ook minder digitaal vaardig. Laaggeletterdheid is groot maatschappelijk probleem, omdat de kloof tussen de mensen die wel en niet mee kunnen komen in de samenleving groeit. Mensen die onvoldoende kunnen lezen, schrijven en/of rekenen zijn kwetsbaar in onze samenleving. Er heerst een groot taboe op laaggeletterdheid, mensen schamen zich en durven niet om hulp te vragen. Met grote gevolgen op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven. Laaggeletterden hebben vaker schulden, vinden moeilijker een baan en leven vaker ongezond. Veel kinderen groeien op in armoede.

De (taal)vrijwilligers  van het Taalhuis in de Bibliotheek spelen hierin een belangrijke rol. Zonder hen zouden we de mensen die moeite hebben met taal niet kunnen helpen. Zij werken wekelijks samen met de laaggeletterde aan een leerdoel en begeleiden hen met spreken, lezen, rekenen of digitale vaardigheden. De week van de Alfabetisering is een mooi moment om juist hen te bedanken voor hun inzet. Daarom wordt er op 9 september een middag georganiseerd waar zij bij elkaar komen en bedankt worden. Ook is er één vrijwilliger van ons Taalhuis die op die middag genomineerd wordt voor de titel TaalHeld door de Stichting Lezen & Schrijven.

Wethouder Aalderink van de gemeente Winterswijk zal rond 14.45 uur de vrijwilligers, namens alle drie gemeenten (Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk) toespreken. Het bekendmaken van de Nominatie voor de TaalHeldenprijs (door de Stichting Lezen en Schrijven) vindt rond 15.15 uur plaats. Hier vindt u meer informatie over deze prijs: https://www.taalheldenprijs.nl/over-de-prijs/.U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Daarnaast wilt u natuurlijk aandacht besteden aan deze themaweek in uw uitgave. We nodigen u daarom van harte uit om in de week vóór de Week van de Alfabetisering (om op tijd artikelen te kunnen plaatsen) een kijkje te komen nemen bij één van onze activiteiten. U heeft dan ook de mogelijkheid om vragen te stellen en een mooi verhaal op te halen. Hieronder vindt u het programma van die week.
Mocht u langs willen komen bij één van deze activiteiten, neemt u dan contact op met Carlijn Nijhof, Programmamaker en Coördinator Taalhuis, tel. 06-42256909 of e-mail carlijn.nijhof@oostachterhoek.nl. Zij kan u van meer informatie voorzien en zal de begeleiders van de activiteit inlichten over uw komst.

Programma:

Klik & Tik, computercursus voor beginners, deel 1

 • Dinsdag 3-9-2019, 10.00-11.30 uur, de Bibliotheek Winterswijk
 • Woensdag 4-9-2019, 9.00-10.30 uur, de Bibliotheek Eibergen

Klik & Tik, computercursus voor beginners, deel 2

 • Woensdag 4-9-2019, 14.30-16.00 uur, de Bibliotheek Groenlo
 • Donderdag 5-9-2019, 14.00-15.30 uur, de Bibliotheek Winterswijk

Leesclub NT2, A2-niveau

 • Dinsdag 3-9-2019, 9.30-11.00 uur, de Bibliotheek Winterswijk
 • Vrijdag 6-9-2019, 10.00-11.30 uur, de Bibliotheek Groenlo

Leesclub NT2, B2-niveau

 • Vrijdag 6-9-2019, 9.30-11.00 uur, de Bibliotheek Winterswijk

Praathuis

 • Dinsdag 3-9-2019, 19.00-20.30 uur, de Bibliotheek Lichtenvoorde
 • Donderdag 5-9-2019, 10.00-11.30 uur, de Bibliotheek Neede
 • Vrijdag 6-9-2019, 16.00-17.00 uur, de Bibliotheek Eibergen

Taalcafé Borculo

 • Donderdag 5-9-2019, 9.30-11.00 uur, de Bibliotheek Borculo
 • Donderdag 5-9-2019, 19.00-20.30 uur, de Bibliotheek Borculo

Reglement inzendingen voor Flonkergood 2020

 

1             Het organiserende comité is een samenwerkingsverband tussen Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, de Dialectkring Achterhook en Liemers en de Vrienden van de streektaal Lochem en umgeving.            

2             De bijdragen voor deze bundel dienen geschreven te zijn in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten.

3             Van de deelnemers wordt gevraagd een kort verhaal te schrijven over het thema ‘Helden’ van max. 500 woorden. Gedichten max. 32 regels, inclusief witregels. Teksten die langer zijn worden niet in behandeling genomen. Per auteur mogen maximaal drie verhalen/gedichten worden ingezonden. Het ingezonden werk moet authentiek zijn en mag niet eerder zijn gepubliceerd.

4             De bijdragen dienen als word-document per e-mail te worden aangeleverd via                info@ecal.nu. Bij de tekst vermelden: naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

5             De inzendtermijn voor de bijdragen eindigt op 15 november 2019.

6             De auteurs ontvangen geen honorarium voor hun bijdrage. Zij houden wel de beschikking over het auteursrecht. 

7             De organisatie zal de ingezonden bijdragen selecteren die in de uitgave worden opgenomen. Er is geen beroep mogelijk tegen de keuze die wordt gemaakt.

8             In alle andere punten, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Foto: Pixabay.comAnder nieuws