Header image

In Winterswijk zijn vier ingeschreven personen spoorloos

WINTERSWIJK - Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven.

Het gemeentebestuur van Winterswijk heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat deze personen geen gebruik meer kunnen maken van overheidsvoorzieningen (zoals bijvoorbeeld aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang dat deze personen zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing doen.

Onderstaande personen dienen binnen vier weken contact op te nemen met het team Burgerzaken in Winterswijk. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen. Het gaat om de Volgende personen:

  • Dhr. K.R.F.d.C. Fecunda, 12-11-1993
  • Dhr. S. Aghaie, 07-03-1993
  • Dhr. A.A. Sokolov, 18-04-1968
  • Mw. N. Prins, 07-12-1992


Ander nieuws