Header image

Informatiebijeenkomst Dorpsplan Steenderen op 15 oktober

Steenderen - De werkgroep Vitale Kernen Steenderen organiseert op dinsdagavond 15 oktober 2019, vanaf 19.30 uur, een volgende bijeenkomst met inwoners over het definitieve dorpsplan Steenderen. De bijeenkomst vindt plaats bij Big Bread de Seven Steenen.

 

Tijdens deze bijeenkomst presenteert Marco Aarsen van Bureau Goudappel het definitieve plan, aan de hand van verschillende kaarten en beelden voor Steenderen. Deze kaarten en beelden zijn gebaseerd op de inbreng door de inwoners van 21 mei en 4 juli. Tijdens de avond heffen we het glas op het definitieve dorpsplan en wordt het

 

Dorpslab gepresenteerd. Het Dorpslab roept bewoners op wensen en ideeën te verzamelen om de kernen in de oude gemeente Steenderen levendig te houden.

 

De werkgroep kiest voor het maken van een dorpsplan als volgende stap. Het dorpsplan geeft richting aan verschillende projecten in Steenderen, zoals het dorpsplein, de inrichting van de wegen, het groen en de identiteit van het dorp. Doel van het dorpsplan is om fijne plekjes in Steenderen te laten stralen en nieuwe fijne plekken toe te voegen om Steenderen meer verblijfskwaliteit te geven voor inwoners en bezoekers.

 

Tijdens de presentatie krijgen inwoners van Steenderen zicht op het vervolg van het definitieve plan. Zij maken kennis met het Dorpslab en worden geënthousiasmeerd om aan de slag te gaan plannen tot uitwerking te brengen.



Ander nieuws