Header image

Informatiemiddag over Wmo en Mantelzorg in Winterswijk

WINTERSWIJK - In de Mantelzorgsalon Winterswijk, gevestigd in Recreatieruimte Sleeswijk, wordt op donderdagmiddag 8 september informatie gegeven over vernieuwingen en veranderingen binnen de Wmo.

Beleidsmedewerker van de gemeente, Gea Rauwerdink, verzorgt deze bijeenkomst die begint om 13.30 uur en eindigt om 16.00 uur. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is sinds 2007 van kracht. Hierin is o.a. de ondersteuning van mantelzorgers opgenomen.

Inmiddels vinden er vernieuwingen plaats in de uitvoering van deze wet, onder de naam de Kanteling. Individueel maatwerk is daarbij belangrijk en het sámen met de burger zoeken naar oplossingen. De gemeente Winterswijk is bezig met de ontwikkeling van één loket waar burgers terechtkunnen voor al hun vragen over opvoeding, welzijn én zorg. Indien nodig vindt een persoonlijk gesprek plaats bij de hulpvrager thuis, waarbij de mantelzorger betrokken kan zijn.

Gea Rauwerdink geeft uitleg over deze vernieuwingen en wil ook graag van gedachten wisselen met de aanwezigen.

Mantelzorgers en andere betrokkenen die graag meer willen weten over dit onderwerp, zijn van harte welkom. Toegang is gratis evenals een kopje koffie en thee.

De mantelzorgsalon is gevestigd in Recreatieruimte Sleeswijk, Sleeswijkstraat 63 in Winterswijk. Voor meer informatie bel met de VIT Oost-Gelderland (0573) 43 84 00 of kijk op www.vitoostgelderland.nl.Ander nieuws