Header image

Informatiemiddag voor mantelzorgers over hulpmiddel computer

OOST GELRE - Op 14 maart 2013 wordt voor mantelzorgers uit de gemeente Oost Gelre een informatiemiddag georganiseerd. Onderwerp deze middag is de computer als hulpmiddel bij de zorgtaak. De bijeenkomst wordt van 13.30 – 16.00 uur gehouden in Kaasboerderij Weenink aan de Eimersweg 3 in Lievelde.

Als gevolg van de ziekte van de partner of ouder kan de toekomst van de mantelzorger er anders uit gaan zien. Zo hebben zij vaak minder tijd voor de eigen activiteiten en raken contacten kwijt. De computer kan voor mantelzorgers dan een handig hulpmiddel zijn bij de zorgtaak. Via email en videobellen met Skype kan eenvoudig contact worden gelegd met familie, vrienden en andere mantelzorgers. De digitale wereld biedt uitkomst om een isolement tegen te gaan en kan een handige informatiebron zijn. Ook is er gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten en ervaringen of informatie uit te wisselen en aan het einde van de bijeenkomst is er de mogelijkheid om persoonlijk iets met de mantelzorgconsulent te bespreken.

De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur en is gratis toegankelijk. Wel is opgave gewenst, dit kan tot 7 maart a.s. door te bellen naar VIT-hulp bij mantelzorg (0544) 82 00 00 of te mailen naar info@vithulpbijmantelzorg.nl. De bijeenkomst wordt gehouden in Kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3 in Lievelde en is een initiatief van de VIT-hulp bij mantelzorg. Voor meer informatie bel VIT-hulp bij mantelzorg (0544) 82 00 00 of kijk op www.vithulpbijmantelzorg.nlAnder nieuws