Header image

Inkomensvoorwaarden voor sociale huurwoning in Borculo

BORCULO - Iedere woningzoekende van ProWonen moet voortaan voldoen aan inkomensvoorwaarden om in aanmerking te komen voor een woning van ProWonen.

Dit is het gevolg van nieuwe Europese wetgeving waarmee woningcorporaties in Nederland vanaf 1 januari 2011 zijn geconfronteerd.

Nieuwe regels: De nieuwe Europese wetgeving dwingt ProWonen om minimaal 90% van de vrijkomende huurwoningen met een huur tot € 652,52 toe te wijzen aan huishoudens met een jaarinkomen van maximaal € 33.614. De overgebleven 10% van de vrijkomende woningen worden toegewezen aan huurders die in verband met de sloop van hun woning gedwongen moeten verhuizen en woningzoekenden met een urgentieverklaring. Dit houdt dus in dat er nauwelijks woningen overblijven voor woningzoekenden met een inkomen boven € 33.614.

Niet blij met de regels: ProWonen is niet blij met de nieuwe Europese regels, omdat er nu een groep mensen niet meer in aanmerking komt voor een huurwoning van ProWonen en ook een particuliere huur- of koopwoning voor deze mensen in veel gevallen niet haalbaar is. Toch voert ProWonen de regels wel uit. Directeur Henk Meulenkamp van ProWonen: ‘De nieuwe regels zijn door de overheid aan woningcorporaties opgelegd. Als ProWonen de wetgeving niet uitvoert, heeft dat ernstige gevolgen voor toekomstige investeringen in wonen in de Achterhoek. Het waarborgfonds voor woningcorporaties staat dan namelijk niet meer garant voor leningen bij banken, waardoor rentetarieven van leningen stijgen en toekomstig onderhoud en vervanging van woningen in gevaar komen’.

KoopComfort en KoopGarant is een kans: Mensen met een inkomen boven € 33.614 komen nauwelijks meer in aanmerking voor een huurwoning, omdat er sporadisch woningen boven de € 652,52 worden aangeboden. ProWonen vindt het belangrijk om ook deze groep mensen een woning te kunnen blijven aanbieden. Daarom worden er regelmatig koopwoningen met de producten Koopgarant (met korting kopen) en Koopcomfort aangeboden. Kopers hebben altijd de garantie en zekerheid dat ProWonen de woning terug koopt. Kijk voor meer informatie op www.prowonen.nl/ikwilkopen.

Inkomensregistratie: Iedere woningzoekende moet actuele inkomensgegevens doorgeven aan ProWonen als ze in aanmerking willen komen voor een woning. Actuele inkomensgegevens staan bijvoorbeeld op een IB60-formulier die opgevraagd kan worden bij de belastingdienst, een recente belastingaanslag, salarisstrook of een jaaropgave over 2010. Als een woningzoekende geen inkomensgegevens overhandigt, kan ProWonen geen woning toewijzen.Ander nieuws