Header image

Inloopavond subsidieregeling sloop overtollige gebouwen

Berkelland - Vanaf 15 november tot 31 januari 2018 staat de ‘Subsidieregeling sloop overtollige gebouwen Berkelland 2017’ open. U kunt subsidie aanvragen voor een bijdrage in het slopen van gebouwen in het buitengebied. Er is maximaal 100.000 euro beschikbaar en hiervoor geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Op 22 november is hierover een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis.

 

Subsidievoorwaarden en hoe vraag je aan?

De aanvraag kunt u indienen via de website van de gemeente Berkelland www.gemeenteberkelland.nl. Onder het tabblad ‘Meer’ en daarna de kop ‘Subsidies’ > Sloopsubsidie. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Voorwaarden die de gemeente Berkeland hanteert:

  • De subsidie bedraagt € 10/m2, zolang het subsidieplafond niet is bereikt.

  • Het subsidieplafond voor deze periode is 100.000 euro.

  • Er moet minimaal 300 m2 gesloopt worden.

  • De aanvraag moet voor de daadwerkelijke sloop worden ingediend.

  • Het gaat om gebouwen in het buitengebied van Berkelland.

  • De hoogte van de subsidie bedraagt niet meer dan de sloopkosten. Met offertes moeten vooraf de kosten van de sloop worden aangetoond.

  • De fundamenten en de ondergrondse voorzieningen van de te slopen gebouwen op het sloopperceel worden ook verwijderd.

  • De gesloopte gebouwen worden niet meer teruggebouwd.

  • De omgevingsvergunning/melding, indien verleend, voor een inrichting op het sloopperceel is ingetrokken voor het betreffende deel van de inrichting.

  • Per locatie wordt niet meer dan 15.000 euro subsidie verleend.

Er is een onderverdeling van het beschikbare budget gemaakt: 70% gaat naar locaties in prioritaire gebieden zoals het Gelders natuurnetwerk.

De gemeente Berkelland zal de bestemming van de locatie achteraf aanpassen. Dit kan betekenen dat de agrarische bestemming eraf gaat.

 

Inloopbijeenkomst op 22 november 2017 tussen 19.00 uur en 21.30 uur

Op 22 november is er in samenwerking met Pit bouwadvies (onder andere asbestinventarisatie) en diverse bedrijven die zich bezighouden met sloop en asbest een inloopavond. Vanaf 19.00 uur tot 21.30 uur bent u welkom om informatie op te halen en vragen te stellen. Onder de deelnemers wordt een asbestinventarisatieonderzoek ter waarde van 350 euro verloot. Graag zien wij u op 22 november in het restaurant van het gemeentehuis!  Ander nieuws