Header image

Intentieovereenkomst getekend voor locatie Esstraat

OOST GELRE - Onlangs is door de Hamalandschool, De Lichtenvoorde en de gemeente Oost Gelre een intentieovereenkomst getekend. Alle partijen zijn erg blij met deze ontwikkeling. Wethouder Paul Wentink: “Met deze intentieovereenkomst geven de partijen aan verder te willen werken aan realisatie van nieuwbouw voor huisvesting van De Lichtenvoorde en Hamalandschool. Voor de nieuwbouw van de school heeft de gemeenteraad € 3.000.000 beschikbaar gesteld."

Dit najaar gaat een architect / stedenbouwkundige aan de slag met de concrete invulling. De ontwikkeling en bouw van dit plan neemt naar verwachting zo’n drie jaar in beslag.

De plannen betreffen een combinatie van zorgwoningen van De Lichtenvoorde met een nieuw schoolgebouw voor de Hamalandschool. De locatie van de nieuwbouw is op de locatie aan de Esstraat / Hagenstraat in Lichtenvoorde. De Hamalandschool, afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), wordt gehuisvest in het nieuwe gebouw.

De Lichtenvoorde is een organisatie die in de regio zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. De Hamalandschool biedt (voortgezet) speciaal onderwijs aan kinderen/jongeren van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking. De Hamalandschool maakt onderdeel uit van De Onderwijsspecialisten; een schoolbestuur voor 14 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.Ander nieuws