Header image

Inwoners Bronckhorst tevreden over Wmo en jeugdhulp.

Bronckhorst - Inwoners van de gemeente Bronckhorst zijn heel positief over de zorg en ondersteuning bij de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdhulp. Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek 2017 dat adviesbureau BMC in opdracht van de Achterhoekse gemeenten heeft uitgevoerd. Wethouder Blaauw: “Bronckhorst scoort op alle onderdelen een dikke voldoende. Vorig jaar waren inwoners ook al tevreden, dit jaar zijn de scores nóg hoger. We zijn zeer blij met deze resultaten.”

 

Het onderzoek is gehouden onder Wmo cliënten die een maatwerkvoorziening hebben gekregen en jongeren en ouders die jeugdhulp ontvingen.

 


De vragen over de Wmo gingen over het contact met de gemeente, het gesprek, de cliëntondersteuning, het gespreksverslag, de beschikking en (het effect van) de ondersteuning. Veruit de meeste inwoners die aan het onderzoek meededen voelen zich serieus genomen en zijn tevreden over de manier waarop er naar hen geluisterd wordt. Ook geeft 83% aan dat er samen naar een oplossing is gezocht. Van de respondenten geeft 80% aan dat zij door de ondersteuning beter de dingen kunnen doen die zij willen doen en 83% kan zich beter redden. De meeste mensen ervaren een betere kwaliteit van leven door de ondersteuning.

 


De vragen over de jeugdhulp gaan over de toegankelijkheid van voorzieningen, de uitvoering van de zorg en de effecten van de zorg. Ouders en jongeren in Bronckhorst zijn ten opzichte van vorig jaar nog positiever over de jeugdhulp. Bronckhorst scoort het hoogst in vergelijking met de andere gemeenten in de regio als het gaat over het keukentafelgesprek. Inwoners zijn het meest tevreden over de vriendelijkheid (96%) en deskundigheid (95%) van de medewerker. En 93% van de mensen geeft aan vaak of altijd goed geholpen te worden bij vragen of problemen. Ook ervaren inwoners een verbetering in de samenwerking tussen verschillende organisaties: 85% nu ten opzichte van 69% in 2016. Door de hulp voelen de meeste jongeren zich beter en is het gedrag volgens zowel jongeren als ouders verbeterd.

 

 

Tijdens het onderzoek is inwoners ook gevraagd in hoeverre zij bekend zijn met de sociale teams. 63% van de ondervraagden kent de sociale teams. In 2016 was dit 15%. Kanttekening hierbij is dat de vraag toen anders gesteld is. Ondanks dat gaan we ervan uit dat de campagne die we in 2017 gevoerd hebben om de naamsbekendheid te vergroten, bijgedragen heeft aan een betere bekendheid.

 

Respons

In Bronckhorst zijn 820 vragenlijsten verstuurd aan inwoners met een Wmo voorziening. Van hen hebben 322 (39%) de vragen beantwoord. Over het deel jeugdhulp zijn in totaal 581 ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar aangeschreven. Daarnaast hebben 294 jongeren tussen de 12 en 23 jaar met jeugdhulp de vragenlijst ontvangen. In Bronckhorst hebben in totaal 136 ouders en 48 jongeren deelgenomen aan dit onderzoek door een (online) vragenlijst in te vullen. Dat is een respons van 20,8%. Beide responspercentages zijn voldoende voor een betrouwbare uitspraak over de uitkomsten van de onderzoeken.

 

Verplicht onderzoek

De landelijk verplichte onderzoeken hebben in mei en juni 2018 plaatsgevonden. Omdat de onderzoeken ook in de andere Achterhoekse gemeenten zijn uitgevoerd, kan er een goede vergelijking gemaakt worden. Hieruit blijkt dat inwoners van de gemeente Bronckhorst ook in vergelijking met de ander Achterhoekse gemeenten heel tevreden zijn over de ondersteuning die zij ontvangen.

 

Wethouder Blaauw: “We zijn blij dat onze inwoners tevreden zijn over de hulp die zij krijgen op het gebied van de Wmo en jeugd. We realiseren ons dat de mate van tevredenheid afhankelijk is van veel factoren. We blijven scherp en blijven ons inzetten voor goede zorg en tevreden inwoners.” Ander nieuws