Header image

Jaarlijkse collecte Prinses Beatrix Fonds in september

ACHTERHOEK - Van 11 tot 17 september 2011 vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Fonds plaats. Ruim 30.000 collectanten gaan op pad om door te kunnen gaan met het bestrijden van spierziekten en bewegingsstoornissen. Geef daarom aan de collectant. Al 55 jaar maakt het Prinses Beatrix Fonds zich sterk voor mensen met een spierziekte. Het begon met de strijd tegen polio. Dankzij de beschikbaarheid van een vaccin is polio in Nederland onder controle. Nu werken we hard om ook andere spierziekten en bewegingsstoornissen te overwinnen. Voor alle mensen met deze ziekten is het van levensbelang dat we blijven investeren in onderzoek en het verbeteren van de kwaliteit van leven. De afgelopen tien jaar heeft het Prinses Beatrix Fonds bijna € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Daardoor zijn mooie stappen gemaakt op weg naar nieuwe medicijnen en betere behandelmethoden. Helaas is genezing voor veel spierziekten en bewegingsstoornissen nog ver weg. Patiënten met een ziekte zoals Duchenne, ALS, MS, Parkinson en Huntington hebben elke dag te kampen met beperkingen. Daarom wordt de patiëntenorganisaties ondersteund . Zij geven voorlichting, organiseren onderling contact en behartigen de belangen van patiënten.Ander nieuws