Header image

Jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2018

ACHTERHOEK - Inwoners die ondersteuning krijgen vanuit de jeugdbescherming en jeugdreclassering, kunnen daar ook in 2018 op rekenen. De Achterhoekse gemeenten hebben de contracten met de instellingen die ook in 2017 deze ondersteuning hebben geleverd, met een jaar verlengd.

Deze instellingen zijn de William Schrikker Groep, Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering en Jeugdbescherming Gelderland. Met het verlengen van de contracten hebben de gemeenten het belang van cliënten voorop gesteld; voor hen verandert de ondersteuning in 2018 niet (tenzij de hulpvraag verandert).

Ook het samenwerkingsprotocol van de Achterhoekse gemeenten met deze instellingen blijft in 2018 ongewijzigd van kracht. In het samenwerkingsprotocol staat de wijze waarop er op het terrein van de jeugdreclassering en jeugdbescherming wordt samengewerkt. Dit geeft vooral professionals in het zorgveld duidelijkheid wat zij in de samenwerking mogen verwachten en wat er van hen wordt verwacht. Ander nieuws