Header image

Kavelruil Bronckhorst van start

Bronckhorst - De gemeente Bronckhorst heeft van de provincie Gelderland een subsidie gekregen voor het verbeteren van de landbouwkundige verkaveling binnen de gemeente Bronckhorst. Met de aanstelling van een projectleider (Gerko Hopster van Pratensis) en de kavelruilcoördinatoren van Stichting Kavelruil de Graafschap als vertrouwenscommissie is kavelruil Bronckhorst officieel gestart. De aftrap was 28 maart tijdens een startbijeenkomst op het Melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo (Gld). Aanwezig waren vertegenwoordigers van verschillende betrokken belangenorganisaties.

 

Tijdens deze startbijeenkomst benadrukte wethouder Willem Buunk dat voor een economisch en mooi Bronckhorst een goede landbouwkundige verkaveling belangrijk is. Niet alleen voor de bedrijfsvoering van de agrariërs zelf maar ook voor het behoud en het versterken van het landschap en het verbeteren van de verkeersveiligheid voor alle inwoners van Bronckhorst.

 

Winst voor landbouw

Kavelruil is interessant voor agrarische ondernemers die efficiënter willen werken. Doordat verspreid liggende percelen via een ruiling bij elkaar gelegd kunnen worden of toegevoegd kunnen worden aan de huiskavel, zijn minder verkeersbewegingen over de openbare wegen het resultaat. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid en het bespaart de ondernemer tijd en transportkosten. Via een kavelruil kunnen ondernemers hun bedrijf ook verder uitbreiden door extra grond te verwerven of juist verkleinen als men wil afbouwen door het inbrengen van grond.

 

Winst voor landschap

De gemeente wil naast landbouwstructuurverbetering via de kavelruil het bestaande landschap versterken door grond vrij te ruilen voor de aanleg van o.a. houtwallen, -singels, bomenrijen en hakhoutbosjes. Voor het versterken van het landschap binnen de gemeente Bronckhorst is geld beschikbaar voor de aanleg en het onderhoud van nieuwe elementen.Ander nieuws