Header image

Kerst-Inn zoekt versterking in Ruurlo

RUURLO – Na de succesvolle 40e Kerst-Inn in december 2018 wordt alweer hard nagedacht over de Kerst-Inn op 14 december 2019 in de Dorpskerk. Wie daaraan mee wil werken wordt gevraagd zich te melden.

Het uitgangspunt is – net als in de afgelopen veertig jaar – dat Ruurloërs musiceren voor Ruurloërs. De regie is opnieuw in handen van Yvon Taken, ook nu weer bijgestaan door Karin Hukker en Ester Wiegerinck.

Het programma van de Kerst-Inn 2019 krijgt als thema ‘Licht & Donker’. In de donkerste dagen van het jaar kijken we uit naar het licht. De geboorte van het kindje Jezus wordt ook vaak de komst van het licht genoemd. Er worden liederen gezongen die het thema invullen en mensen in het donker laten zien dat er altijd weer lichtpunten zijn.

Projectkoor

De koren Sing-a-Song en @Seven zullen ook dit jaar hun medewerking verlenen. Verder zal er een beroep worden gedaan op een aantal solisten. Opnieuw wordt een belangrijke plaats ingeruimd voor zang door een projectkoor. Ieder die daarin mee wil zingen is welkom. Er wordt gerekend op veel bekende en nieuwe stemmen! Het koor gaat oefenen vanaf juni op zondagavond in het Kulturhus. Wie mee wil zingen in het projectkoor of op andere wijze een (muzikale) bijdrage wil leveren, wordt uitgenodigd zich te melden bij Yvon Taken via e-mail gaia@tweakers.net.

Werkgroep

Enkele leden van de Werkgroep Kerst-Inn hebben afscheid genomen. Daardoor is er dingend behoefte aan twee of drie mensen die willen helpen bij de organisatie. Achter de schermen moet er nogal wat gebeuren. Daarvoor zijn mensen nodig met creatieve en/of organisatorische talenten. Het gaat om een beperkt aantal besprekingen per jaar en het nodige organisatorische werk, zoals fondsenwerving, inrichting van de Dorpskerk, ontwikkeling van de programmafolder, persberichten  e.d. Wie daar meer over wil weten, kan contact opnemen met Peter van der Heij, tel. 06 50 685 235 of pvdheij@concepts.nl.

Foto Louis Swart:

Ook voor de Kerst-Inn 2019 wordt weer een beroep gedaan op de koren Sing-a-Song, @Sven en een projectkoor.Ander nieuws