Header image

Koeien op het toilet: Stikstofprobleem opgelost!

Achterhoek - Wanneer de koeien op het toilet gaan plassen, kunnen we in Nederland meer reduceren dan dat we met elkaar totaal in het verkeer uitstoten.

 

De steen in de vijver begint toch wel een molensteen om onze nek te worden. Bouwvergunningen ingetrokken, wegen worden niet meer verbreed. Straks staat alles stil en de brandnetels op onze mooie Natura 2000 gebieden groeien maar door.

 

Niet denken in problemen maar in oplossingen, is het motto. Wat echt niet kon, kan toch! Zo blijkt uit de uitvinding van het koetoilet die momenteel finalist is voor de Duurzame Innovatie prijs van de Rabobank. De veehouderijsector krijgt vanuit de politiek de opdracht om te werken aan een  oplossing voor de stikstofproblematiek. Koeien op het toilet is deze oplossing.

 

Hoe werkt het? Een koe is geen zindelijk dier, maar wel een gewoontedier. Door zenuwaanraking wordt geleerd om na het eten in een voerstation te plassen. Hierdoor wordt het een gewoonte voor een koe om na het eten te plassen. Dit draait nu succesvol op een aantal bedrijven in de Achterhoek. Doordat koeien op het toilet plassen, blijft de urine gescheiden van de mest.  Zolang deze van elkaar gescheiden worden, ontstaat er geen ammoniak en ammoniak  is een vorm van stikstof. Het probleem wordt zo bij de bron opgelost/aangepakt.

 

Stikstofuitstoot komt voor een groot gedeelte uit de melkveehouderij. Dit ontstaat wanneer urine met mest in contact komt. Met deze bronscheiding wordt dit probleem voorkomen. Theoretisch is nu doorgerekend dat deze reductie zelfs groter is dan dat het verkeer aan stikstof uitstoot. Het stikstofprobleem kan dus relatief eenvoudig opgelost worden!

 

Foto: Omroep GelderlandAnder nieuws