Header image

Koninklijk bezoek Achterhoek (+video)

Achterhoek - Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brachten dinsdag 6 mei een streekbezoek aan de Achterhoek. Tijdens het streekbezoek stond de Achterhoek Agenda 2020 centraal. Dit is een innovatief, ambitieus en duurzaam plan voor de toekomst van de Achterhoek dat aansluit op de agenda's en toekomstvisies van de provincie, de Rijksoverheid en Europa. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vitaliteit en leefbaarheid van kleine kernen, aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt en de industrie. Het streekbezoek startte in de gemeente Berkelland, waar de Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje en burgemeester van de gemeente Berkelland, Hein Bloemen, Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ontvingen. In het gemeentehuis in Borculo werd gesproken over de Achterhoek Agenda 2020. Aan het gesprek namen de voorzitter van de Stuurgroep Agenda 2020, het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek en gedeputeerden van de provincie Gelderland deel. Doel van de Achterhoek Agenda 2020 is het realiseren van een duurzaam, aantrekkelijke en gezonde Achterhoek in 2020 en verdere toekomst. De agenda richt zich op vier thema's: innovatieve & duurzame economie, slim en snel verbinden, vitale leefomgeving en kansrijk platteland. Door krachten te bundelen en verbindingen te leggen tussen ondernemers, organisaties en particulieren moet de Achterhoek de Agenda 2020 kunnen realiseren. In Neede ontmoette de Koning en Koningin een aantal inwoners in de 'huiskamerruimte' van Grandcafé De Hofmaat. Vervolgens ging het gezelschap naar Groenlo en het bezoek werd afgesloten in Ulft. “Wat een fantastische dag, wat een spontane ontmoeting en wat een overweldigende belangstelling van de burgers van Oost Gelre. Voor mij als burgemeester bijzonder fijn om dit te mogen meemaken. Uniek voor Groenlo, voor Oost Gelre en voor de Regio. Omdat het een werkbezoek betrof, is het bovendien een goede zaak dat wij vandaag niet alleen in Oost Gelre, maar ook op andere plaatsen in de Achterhoek tal van ontwikkelingen kunnen laten zien, die hier momenteel gaande zijn.” De eerste reacties van burgemeester Annette Bronsvoort, direct nadat zij Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, vergezeld van de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland Clemens Cornielje, uitgeleide had gedaan en hen had uitgezwaaid na hun werkbezoek aan Groenlo. Voor het eerst in haar leven, en dat in de functie van burgemeester, let wel slechts 33 dagen na haar installatie, maakte Annette Bronsvoort kennis met het huidige Koningspaar van Nederland. Tevens voor haar een hoogtepunt op de bestuurlijke weg, die zij officieel op 3 april jl. is ingeslagen. “Maar het gaat niet om mij, want nogmaals het bezoek is van grote waarde voor de gehele Regio Achterhoek, waar Oost Gelre en Groenlo onderdeel van uitmaken.” Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brachten afgelopen dinsdag een streek- dan wel werkbezoek aan de Gelderse Achterhoek, waarbij achtereenvolgens de plaatsen Borculo, Neede, Groenlo en Ulft werden aangedaan. In het Vestingstadje Groenlo werd er door het Koningspaar een bezoek gebracht aan het Graafschap College. Met nog geen tienduizend inwoners staat Groenlo bekend als een plaats, waar het verenigingsleven enorm bloeit. Derhalve is het aantal er aanwezige verenigingen voor jong en oud erg groot. Maar wat Groenlo niet kent, is een Oranjevereniging. Dat gegeven in ogenschouw nemende, mag deze week de belangstelling voor, alsmede de begroeting van Koning Willem-Alexander en zijn echtgenote Koningin Máxima als bijzonder geslaagd worden beschouwd. De reacties van de vele aanwezigen waren dan ook overweldigend. In die reacties overheerste met name bij de Grollenaren zelf een grote mate van trots. Immers wanneer komt het voor dat de Koning en de Koningin van je eigen land op bezoek komt in je eigen geboorte- en/of woonplaats? De trots kreeg een extra injectie vanwege het feit dat het Koningspaar gedurende slechts enkele minuten het Vestingstadje Groenlo van zowel buiten de stadsgracht als van binnen de stadsgracht mocht bewonderen. Bij aankomst stopte de bus namelijk op de Deken Hooijmansingel nabij de parkeerplaats Kloostertuin. Vergezeld van de commissaris van de Koning Clemens Cornielje en burgemeester Annette Bronsvoort maakten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima vervolgens een korte wandeling buiten de stadsgracht richting het Graafschap College, gelegen binnen de stadsgracht. Een mooie gelegenheid voor burgemeester Bronsvoort om het Koningspaar het een en ander over de rijke historie van de Veste Grol te vertellen. Overigens de laatste twee keer, dat er van de zijde van het Koninklijk Huis een bezoek werd gebracht aan Groenlo, was in 1977 en in 1995. In 1977 was dat Prinses Margriet, die op vrijdag 2 december aanwezig was in De Oude Calixtuskerk ter gelegenheid van de officiële sluitingsbijeenkomst van de viering in het kader van het 700-jarig bestaan van de stad Groenlo. In 1995 was het wederom Prinses Margriet, die toen op donderdag 28 september de openingshandeling verrichtte van een vernieuwd gedeelte van het verzorgingstehuis De Molenberg. Communicatieadviseur Brandt Keegstra van de gemeente Oost Gelre is verheugd dat hij een steentje heeft mogen bijdragen aan het welslagen van het bezoek aan Groenlo. “Natuurlijk is dit een fantastische ervaring. Wanneer maak je een dergelijk bezoek van zo dichtbij mee? Het vergt weken van voorbereiding, die gepaard gaan met veel werk, dat trouwens door iedereen met veel plezier wordt verricht. Van de buitenkant is het niet zichtbaar, maar achter de schermen moet er veel geregeld en op elkaar afgestemd worden. Vanzelfsprekend veel aangelegenheden, betrekking hebbende op de openbare orde en veiligheid, maar ook zaken op het terrein van de voorlichting. Bij dat alles komen tal van procedures, draaiboeken dan wel protocollen om de hoek kijken. Je hebt niet alleen te maken met je eigen gemeente, maar ook met de politie, de provincie enzovoort. Destijds begonnen met een klein comité, zijn er uiteindelijk tal van medewerkers mee bezig. Maar je merkt en ziet bij iedereen een bepaalde vorm van trots dat ze hieraan mogen meewerken.” Zoals gezegd, waren de reacties van alle belangstellenden in en rond het Graafschap College overweldigend. Terwijl hij al wachtende op de komst van het Koningspaar enigszins nerveus op en neer liep, straalde sectordirecteur Zorg en Welzijn Theo Blom van alle kanten. “Natuurlijk zijn wij blij en supertrots dat onze scholengemeenschap voor het streekbezoek is uitverkoren. Dit zet het Graafschap College op de kaart. En dat is natuurlijk heel mooi.” Luc en Foktje Kok wonen dicht in de buurt van het Graafschap College en wachten achter een lange omheining heel geduldig op de komst van het Koningspaar. “Dit wil je toch meemaken. Een dergelijke kans zo dicht bij huis krijgen wij nooit weer”, zegt Luc Kok. Waarop echtgenote Foktje Kok aanvult: “Ik heb Willem-Alexander en Máxima nog uitgenodigd om bij ons thuis op de koffie te komen met aansluitend het nuttigen van een glaasje Oranjebitter, maar ik denk niet dat het er van komt.” Calle Memelink uit Haarlo volgt de opleiding handhaving, toezicht en veiligheid aan de locatie Doetinchem van het Graafschap College. Samen met zijn collega-studenten is hij ingezet voor het als stageopdracht gekenmerkte bezoek van het Koningspaar. “Dat je een stageopdracht op een dergelijke wijze mag uitvoeren, is wel heel speciaal. Deze dag zal mij lang blijven heugen.” Ook Anne Brinkman uit Zelhem is momenteel stagiaire en dat op de afdeling Communicatie van de gemeente Oost Gelre. “Ik volg de opleiding HBO communicatie en voer in het kader daarvan een stagopdracht uit bij deze gemeente, die ik in juli hoop af te sluiten. Wat een geluk moet je dan hebben, dat je dit mag meemaken. Een mooiere invulling van de stageperiode is toch niet denkbaar?” Studente Emma Weikamp uit Harreveld gaat bijna uit haar dak wanneer zij het Koningspaar voorbij ziet komen. “Dit is wel heel bijzonder om mee te maken. Blij ben ik om er bij te mogen zijn en dat ook nog van heel dichtbij. Dit maakt je vrolijk, mijn dag kan niet meer stuk”, aldus de derdejaars studente maatschappelijke zorg, die straks graag wil gaan werken in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Op 5 oktober 2013 was alles erop afgestemd, dat op dat moment het in de 100-jarige en dus jubilerende Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde gehouden jaarlijkse Oranjecongres zou worden bezocht door Koning Willem Alexander en Koningin Máxima. Omdat het stel tegelijkertijd een trouwpartij had van een familielid, ging het feest op het laatste moment niet door. Dit tot grote teleurstelling van het Comité Orange Lichtenvoorde. Hetzelfde comité, dat te boek staat als de jongste Oranjevereniging van Nederland, was deze week wel met een afvaardiging van acht personen in Groenlo van de partij voor een officiële kennismaking met het Koningspaar. Het was Martijn van Beckhoven, die als voorzitter van COL, het Koningspaar bij het weggaan uit Groenlo een fotoboek overhandigde, gemaakt naar aanleiding van het in 2013 in Lichtenvoorde gehouden congres. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima maakten spontaan tijd vrij om niet alleen het boek in ontvangst te nemen, maar ook om te informeren naar het wel en wee van het Comité Orange Lichtenvoorde. Martijn van Beckhoven: “Helemaal geweldig. Hier doe je het allemaal voor. Fantastisch dat wij, en dat ook nog eens met ons allen, de gelegenheid hebben gekregen om uitgebreid kennis te maken met onze Koning en Koningin.” Vanuit alle hoeken van de Groenlose samenleving waren deze week alleen maar positieve reacties te horen over het bezoek van de Koning en de Koningin. Zo vindt CDA-raadslid Yvonne Winkel-Moormann dat Groenlo van geluk mag spreken om voor een dergelijk werkbezoek te worden uitverkoren. “Want Groenlo zal niet zo gauw voor een bezoek op Koningsdag of ter gelegenheid van een ander Oranjefeest in aanmerking komen voor een dergelijke hoogwaardige verrassing. Daarnaast gaat het om een werkbezoek en dat heeft automatisch tot gevolg dat het een bepaalde waarde heeft. En daarmee wil ik niet zeggen dat het Groenlo vervolgens iets gaat opleveren, maar de plaats Groenlo is weer op de kaart gezet. En daar zijn wij heel blij mee.” Het Groenlo’s Ondernemers Verbond (GOV) heeft het bij monde van bestuurslid Ivo Thuinte eveneens over een positieve zaak. “Dit is toch super mooi voor Groenlo. Daarbij ben ik persoonlijk van mening dat het Koninklijk Huis erg belangrijk is voor Nederland. De aanwezigheid alleen al zorgt voor een grote mate van saamhorigheid. Bovendien kennen wij dankzij het Koningshuis jaarlijks sfeervolle activiteiten en festiviteiten, zoals bijvoorbeeld de Koningsdag. Dit unieke bezoek nemen ze Groenlo niet meer af. Wij als buurtvereniging van de Lievelderstaat hebben in ieder geval alle vlaggen uitgestoken.” Wethouder René Hoijtink, en dat niet alleen in het voormalige college maar ook in het nieuwe college, vindt het bezoek vooral belangrijk met het oog op de regio. “Ik vind het een goede zaak dat er van de zijde van het Koninklijk Huis interesse wordt getoond voor de Achterhoek. De regio speelt namelijk een steeds groter en belangrijker rol. Daarnaast is het natuurlijk een mooie bijkomstigheid dat in dit geval het Graafschap College de Koning en de Koningin een kijkje mag laten nemen in haar uitgebreide opleidingenpakket.” Ook Ben Verheij, voorzitter van de Belangenvereniging Groenlo, juicht het bezoek van Willem-Alexander en Máxima aan Groenlo van harte toe. “Dat men daarbij heeft gekozen voor de vestiging hier van het Graafschap College, onderstreept nog eens het grote belang van middelbaar beroepsonderwijs voor het bedrijfsleven in de Achterhoek en dat vind ik persoonlijk een hele goede zaak.” Bron: Elna en Groenlose Gids  

Ander nieuws