Header image

Laurens Grashof nieuwe voorzitter IKGL

OOST GELRE - De Industriële Kring Groenlo-Lichtenvoorde (IKGL) heeft een nieuwe voorzitter: Laurens Grashof. Tijdens de algemene ledenvergadering werd hij benoemd tot opvolger van Koen Knufing, die de voorzittershamer maar liefst elf jaar lang hanteerde.

Laurens Grashof is in het dagelijks leven directeur van Alferink Installatietechniek aan de Industrieweg in Groenlo. Hij heeft als bestuurslid al enkele jaren zitting in het IKGL-bestuur en is onder andere nauw betrokken bij het technieklokaal Tech4Life. Laurens Grashof volgt Koen Knufing – directeur van Marku Bouw in Lichtenvoorde – op, die in totaal elf jaar voorzitter was van achtereenvolgens de Industriële Kring Lichtenvoorde en opvolger Industriële Kring Groenlo-Lichtenvoorde (samenvoeging van de kringen in Groenlo en Lichtenvoorde).

Koen Knufing neemt met zijn vertrek als voorzitter ook afscheid van het bestuur. De vrijgekomen bestuurszetel wordt ingenomen door Gerd Gerdes, algemeen directeur bij de Rouwmaat groep in Groenlo. Verder nam de vergadering ook afscheid van secretaris Jan Hartman, al sinds de oprichting betrokken bij de IKGL. Jan Hartman blijft namens de IKGL nog wel betrokken bij het KVO-B, de Werkgroep Collectieve Beveiliging en technieklokaal Tech4Life, waarvan hij mede aan de wieg stond.

Doelstelling van de IKGL is het bevorderen van de contacten en het uitwisselen van kennis tussen haar leden. Daarnaast wil de IKGL de gemeenschappelijke belangen van de leden op plaatselijk en regionaal gebied behartigen. De industriële kring geeft hieraan invulling door een gesprekspartner te zijn richting lokale en regionale overheden, aanverwante organisaties en andere industriële kringen in de Achterhoek. Speerpunten zijn het optimaliseren van het ondernemersklimaat in Oost Gelre en samenwerken om een sterk (regionaal) economisch beleid te realiseren.

Het bestuur van de IKGL bestaat nu uit de volgende leden: • Laurens Grashof, Alferink Installatietechniek (voorzitter) • Eef Steentjes, SteentjesWoltersMulder Advocaten(secretaris) • Henny Kok, BonsenReuling (penningmeester) • Eric Morssinkhof, Morssinkhof Plastics • Marcel Eekelder, Eeftink-Rensing Groep • Gerd Gerdes, Rouwmaat groep

De ambtelijke ondersteuning is in handen van Hans van Dalen.

Kijk voor meer informatie op www.ikgl.nl

Laurens Grashof nieuwe voorzitter IKGL

Ander nieuws