Header image

Leerlingen GKC op onderzoek in wijk De Pas

WINTERSWIJK - Het Gerrit Komrij College (GKC) wil meer projectmatig met leerlingen gaan werken. Samen met de gemeente Winterswijk is de school daarom gestart met het project ‘Leren in De Pas’. Leerlingen van het GKC gaan in dit project onderzoeken hoe ze de wijk De Pas toekomstbestendig kunnen maken op sociaal gebied, ruimtelijke inrichting en verduurzaming.

Woonwijk De Pas is voor de gemeente een proefgebied op het gebied van wijkverbetering. Samen met woningcorporatie De Woonplaats, bewoners en andere partijen wordt bekeken hoe de wijk verbeterd kan worden.
Begin maart is er op het GKC een kick-off geweest waarbij leerlingen van havo 3 en vwo 3 informatie hebben gekregen over de wijk De Pas. Twintig leerlingen hebben zich hierna vrijwillig aangemeld voor dit project. Vanaf deze week gaan ze in zes groepjes aan de slag met de onderzoeksvragen en voor de zomervakantie moet het plan van aanpak klaar zijn. Na de zomervakantie begint dan het echte veldwerk in de wijk. Vanwege de coronacrisis is dit later geworden dan gepland. Alleen de kick-off begin maart kon nog gezamenlijk, daarna moest alles digitaal. De docenten Judith Veldhuizen en Ralph Kubben van het GKC ondersteunen de leerlingen bij hun onderzoek. Daarnaast worden ze begeleid door een coach vanuit de gemeente of De Woonplaats. Het eindproduct van het onderzoek wordt gepresenteerd in de wijk.

De wethouders Elvira Schepers (Onderwijs) en Tineke Zomer (wijkaanpak De Pas en Duurzaamheid) zijn enthousiast dat leerlingen van het GKC zich actief in willen zetten voor de wijkaanpak: “Mooi als we jongeren op deze wijze kunnen betrekken bij De Pas. Vaak kunnen jongeren door hun creativiteit en onbevangenheid goede oplossingen vinden voor problemen die spelen.”

Foto: Presentatie De Pas op het GKC

Ander nieuws