Header image

Lochem Spreekt over Testlab Lokale democratie

LOCHEM - In het derde onderzoek hebben deelnemers van LochemSpreekt een vragenlijst ingevuld over de lokale democratie. Hiermee is een mooie bijdrage geleverd aan een advies aan de nieuwe gemeenteraad die op 21 maart 2018 wordt gekozen.

Contact met de gemeente
86% Van de respondenten vindt de lokale politiek belangrijk tot zeer belangrijk. Van de respondenten heeft 58% in het afgelopen jaar contact gehad met iemand van de gemeente Lochem. Contacten waren er vooral met een klantcontactmedewerker, een inhoudelijk medewerker, een raadslid of een collegelid.
 

Hoe werkt de gemeente en hoe werkt de gemeente samen
Aan de panelleden is een aantal stellingen voorgelegd over hoe de gemeente werkt en samenwerkt. Opvallend is dat 84% aangeeft dat het werk van de gemeenteraad en de beslissingen die worden genomen voor de gemeente er toe doen voor de gemeenschap van Lochem. Ruim de helft van de panelleden geeft aan dat de samenwerking tussen de gemeente en samenleving de inwoners echt wat oplevert en dat het belangrijk is om hier op in te zetten.

Meer digitaal werken, betere ondersteuning van de raadsleden en meer directe zeggenschap geven aan de samenleving zijn manieren waarop de lokale democratie in Lochem beter kan werken.

Onderwerpen waarop de samenwerking meer gezocht kan worden zijn de inrichting van de leefomgeving, gezondheid, zorg en welzijn, dorp- en wijkbudgetten, onderwijs en lokale economie.

Betrouwbaarheid onderzoek
In totaal hebben 652 (55%) van de 1183 panelleden meegedaan aan het onderzoek. Uit deze hoge respons kan worden afgeleid dat de panelleden van LochemSpreekt zeer betrokken zijn. Kijk op www.lochemspreekt.nl voor alle resultaten.

Wat gebeurt er met de resultaten?
Dat weten we in februari 2018. Om een goed onderbouwd advies voor de nieuwe raad te kunnen opstellen worden er drie “foto’s” gemaakt. Het panelonderzoek is de eerste foto die is gemaakt. Daarnaast zijn er nog twee foto’s gemaakt: raadsleden, collegeleden en ambtenaren hebben interviews gehouden met inwoners die zich actief inzetten voor hun buurt of kern. Ook is en aantal spraakmakende inwonersinitiatieven diepgaander onderzocht. Deze drie foto’s worden nu ontwikkeld.

Twee openbare bijeenkomsten
Op 27 november aanstaande om 19.00 uur worden de eerste beelden die zijn opgehaald gedeeld. Op het gemeentehuis van Lochem gaan gemeenteraad, college, ambtenaren en inwoners hierover met elkaar in gesprek. Met als doel een toekomstgerichte, aansprekende lokale politiek en een goed lopende samenwerking tussen inwoners, raad, college en gemeentelijke organisatie. Op 22 januari 2018 vindt een tweede openbare bijeenkomst plaats. Aanmelden voor één van de bijeenkomsten kan via griffie@lochem.nl.Ander nieuws