Header image

Meer invloed burgers op energietransitie Achterhoek

ACHTERHOEK - AGEM zet een volgende stap in de zeggenschap van bewoners over de energietransitie in de Achterhoek. De leden van de coöperatie AGEM zijn nu nog de oprichters van AGEM: de acht gemeenten in de Achterhoek. In 2018 worden de lokale energiecoöperaties uitgenodigd lid te worden van AGEM. Met het lidmaatschap van de coöperatie AGEM kunnen de lokale burgerinitiatieven direct meedenken en meebeslissen over het beleid van AGEM. 

 

Het besluit van de Algemene Vergadering van AGEM is in lijn met visie dat het energieneutraal maken van de regio een breed gedragen verantwoordelijkheid is van burgers en overheid. Een volgende stap in de groei van AGEM zal hierna zijn om deze verantwoordelijkheid ook te delen met andere spelers in de Achterhoek, zoals maatschappelijke organisaties en bedrijven. De wens van de huidige leden (de gemeenten) om meer zeggenschap te leggen bij de lokale energiecoöperaties sluit aan bij de visie en werkwijze van AGEM: lokaal opwekken van duurzame energie en besparen op het gebruik van energie is een succes als overheden, burgers en andere regionale organisaties elkaar versterken door gezamenlijk op te trekken. 

 

Met hun lidmaatschap van de coöperatie AGEM en het stemrecht dat hier bij hoort, krijgen zij nu ook de mogelijkheid hun ideeën en ervaringen in te brengen bij het bepalen van het beleid van AGEM. Hiermee ontstaat een breed draagvlak voor AGEM conform de oorspronkelijke gedachte vanuit de Tafel van Groenlo, waar de kiem is gelegd voor AGEM. Lokale energiecoöperaties vertegenwoordigen lokale burgers die samen werken aan de energietransitie en vaak als eerste al samen eigenaar zijn van een lokale opwekeenheid van duurzame energie. Dat is meestal een collectief zonnedak in de vorm van een postcoderoosproject. 

 

De groei van AGEM en het aantal lokale initiatieven is aanleiding voor deze verdere professionalisering van AGEM, waar uitdrukkelijk wordt gezocht naar een combinatie van een bedrijfsmatige, regionale en maatschappelijke benadering. Voor de bedrijfsactiviteiten die in AGEM Holding en haar dochterondernemingen zijn ondergebracht, op het gebied van besparing, projectontwikkeling en energielevering, wordt een Raad van Commissarissen ingericht. Er worden drie commissarissen aangesteld met respectievelijke een achtergrond in het bedrijfsleven, openbaar bestuur en regionale samenwerking in de Achterhoek.Ander nieuws