Header image

Meer kerstpakketten voor de minima in Berkelland

BERKELLAND - De gezamenlijke kerken in Berkelland zamelen ook dit jaar weer geld in voor kerstpakketten voor de inwoners die het financieel niet breed hebben. Cliënten van de Sociale Dienst, de Voedselbank en de stichting Schuldhulp Op Maat konden zich hiervoor aanmelden.

 

Ondanks de licht dalende werkloosheid, blijken nog veel mensen in Berkelland het financieel moeilijk te hebben. De kerken willen hen met dit kerstpakket een steuntje in de rug geven. Dit jaar zijn 455 pakketten aangevraagd, 4% meer dan in 2016 (438 pakketten). De stijging kwam door meer aanmeldingen van gezinnen. 

 

De pakketten, met een gezamenlijke waarde van € 17.000,-, kunnen worden aangeboden dankzij giften van diaconieën, collectes, speciale acties en giften van particulieren en bedrijven op IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Kerstactie Kerken Berkelland. 

 

Meer info: www.kerstactieberkelland.nl

 Ander nieuws