Header image

Meer WW-uitkeringen vanuit horeca en uitzendbureaus

Achterhoek - In april zijn de effecten van de coronacrisis in Gelderland duidelijk te zien. Het aantal WW-uitkeringen stijgt, terwijl er de afgelopen jaren juist sprake was van een daling in deze periode. Door die stijging ligt het aantal uitkeringen nu zelfs hoger dan een jaar eerder. Dat is al jaren niet meer voorgekomen. Op dit moment neemt de WW vooral sterk toe onder horecapersoneel en uitzendkrachteneen inleidingde tekt kun je KOP 5 gebruiken.

Sterke toename aantal WW-uitkeringen in Gelderland
In de eerste volle maand van de coronacrisis is er een duidelijke omslag te zien in het aantal lopende WW-uitkeringen. Na een jarenlange daling van het aantal WW-uitkeringen is nu in alle arbeidsmarktregio's, ook in Gelderland, een toename te zien. De landkaartjes laten wel verschillen per regio zien. Zo is de stijging van de WW t.o.v. vorig jaar voor drie regio's in Gelderland relatief beperkt, namelijk in Rijk van Nijmegen (3,2%), Midden-Gelderland (4,1%) en Rivierenland (2%).

In april telt Gelderland 29.873 uitkeringen t.o.v. 26.348 uitkeringen in maart, dit is een stijging van 13,4%. Dit is een sterke toename, ook al is het wel lager dan de landelijke toename van 16,7% procent.
Gelderland telt nu 6,6% meer uitkeringen dan eind april 2019. Ook dat is op zichzelf een flinke toename, maar minder sterk dan de landelijke toename met 13,5%.

Ander nieuws