Header image

Militaire oefening in de Achterhoek van 15 t/m 19 februari

ACHTERHOEK - Het ministerie van Defensie houdt van 15 tot en met 19 februari 2016 een militaire oefening. De oefening speelt zich onder andere af in de Achterhoek. Er doen 250 militairen, 25 terreinwagens, 20 viertonners, 12 pantserwielvoertuigen, 6 rupsvoertuigen en 6 radars mee.

Doel oefening

Het is een oefening van Defensie Grondgebonden Luchtverdediging Commando. De militairen trainen hun basis militaire vaardigheden, waaronder verkenning en stellingname. De militairen en de voertuigen verplaatsen zich gewapend. Er wordt echter geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie. In principe wordt alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen.

Toestemming eigenaren/beheerders

De eenheid vraagt van te voren aan de eigenaren/beheerders toestemming voor het gebruik van particuliere terreinen of objecten. Er zal alles aan gedaan worden om overlast en hinder aan burgerverkeer te voorkomen.

Schade?

Is er, ondanks voorzorgsmaatregelen, toch schade door de oefening ontstaan? Dan kunt u dit melden aan: Ministerie van Defensie, Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AB  Utrecht, telefoon 030-2180420.Ander nieuws