Header image

Mogelijk woningen voor ouderen in leegstaande school

BELTRUM - Wethouder Patricia Hoytink-Roubos van de gemeente Berkelland kwam samen met Bas Hommelink en Leo te Woerd met goed nieuws naar de 'Tweespan' in Beltrum. Deze leegstaande school kan namelijk in de toekomst mogelijk plaats maken voor woningen voor ouderen.

Foto: Gemeente Berkelland

Het idee is om de komende periode samen met geïnteresseerde Beltrumse ouderen die nu in een koopwoning wonen, te kijken wat de wensen en mogelijkheden zijn om met elkaar woningen te bouwen in/op de Tweespan.

Wethouder Patricia Hoytink-Roubos: ”Op die manier kunnen ouderen in Beltrum langer, passend en in de dorpskern een nieuw thuis creëren. Uit het woononderzoek dat wij vorig jaar met Beltrum hebben gehouden, blijkt namelijk dat daar een grote behoefte ligt.”

Tijdens dit onderzoek zijn ideeën en wensen voor wonen die inwoners van Beltrum hebben, opgehaald. 1 van de conclusies die uit de pilot naar voren kwam, was dat jongeren graag in Beltrum willen blijven wonen, maar dat er te weinig ‘beweging’ zit, waardoor er maar weinig (betaalbare) woningen voor starters zijn. Tegelijkertijd bleek er bij ouderen de behoefte om in Beltrum gelijkvloers te kunnen blijven wonen, maar dat hiervoor in de kern te weinig aanbod is.

Met de ideeën voor de Tweespan denken initiatiefnemers Bas Hommelink en Leo ter Woerd zowel tegemoet te kunnen komen aan de woonwensen van jongeren als voor ouderen.
Bas Hommelink: “Met de plannen voor de Tweespan ontstaat er namelijk een doorstroming op de Beltrumse woningmarkt. Beltrumse ouderen verhuizen naar de Tweespan en daardoor krijgen Beltrumse jongeren de ruimte om ook in het mooie Beltrum te wonen.”

Patricia Hoytink-Roubos: ”We hebben als gemeente aangegeven dat we positief tegenover de ideeën voor de Tweespan staan om daar tijdelijke of permanente woningen voor senioren te ontwikkelen. Tegelijkertijd hebben we met de initiatiefnemers afgesproken dat dit binnen het ontwikkelkader van Beltrum moet passen. Dat betekent dat als het permanente woningen worden er ergens anders in Beltrum nu of over een aantal jaar evenveel woningen gesloopt moeten worden om geen overschot aan leegstaande woningen te krijgen..”

Op dit moment hebben 23 ouderen aangegeven dat zij serieus geïnteresseerd zijn in de plannen voor de Tweespan. De komende tijd worden de ideeën door de initiatiefgroep op papier gezet, om zo uiteindelijk tot een concreet plan te komen. Geïnteresseerde senioren uit Beltrum kunnen voor meer informatie contact opnemen met Leo ter Woerd: 06 519 415 62.Ander nieuws