Header image

Natuurexcursie door Wooldseveen in Winterswijk

WINTERSWIJK - IVN en KNNV Oost Achterhoek organiseren samen op zondag 16 oktober de natuurexcursie Paddenstoelen in het Wooldseveen.

De start is om 14:00 uur vanaf de parkeerplaats van het Wooldseveen, Kuipersweg 7108 BD Winterswijk-Woold. Volg eventueel de IVN-borden. De wandeling staat onder leiding van natuurgidsen. Het is geen echte doorstapwandeling maar een excursie waarbij wat vaker als gebruikelijk stil zullen staan bij wat we in de directe omgeving zullen zien. Laarzen of hoge schoenen zeer aanbevolen. De excursie duurt ruim twee uur.

Het Wooldse Veen (ook wel Burloërveen of Vardingholterveen) is een natuurreservaat aan de zuidoostzijde van Winterswijk. Dit hoogveengebied vormt één geheel met het Duitse natuurgebied Burlo-Vardingholter Venn en Entenschlatt.

Het gebied kenmerkt zich door veenputten en veendijken, overblijfselen van de vroegere afgravingen. Na verdroging werd het veen gebruikt voor turf. Door een regeneratieplan vormt zich nu weer nieuw hoogveen in de veenputten. Verder komt in dit gebied zonnedauw, lavendelheide, kleine veenbes en veenmos voor. De veendijken zijn begroeid met berken en soms ook eiken.

Het gebied is sinds 1949 gedeeltelijk in eigendom en beheer van Natuurmonumenten en enkele particulieren. In samenwerking met Duitse verenigingen is men bezig met natuurherstel. Dit herstel is kansrijk omdat de ondergrond uit keileem bestaat. Hiermee wordt een al te zware verdroging voorkomen. Zowel het Nederlandse als het Duitse gedeelte maken deel uit van het Europese natuurnetwerk Natura 2000.

Door het Wooldseveen loopt een prachtig planken wandelpad dat we zullen volgen. Er is veel te zien, maar de nadruk ligt vandaag op paddenstoelen. We hopen bovendien een aantal typische veensoorten te zien zoals het blauwgroene trechtertje.

Deelname is gratis, voor de consumptie wordt een kleine vergoeding gevraagd.Ander nieuws