Header image

Nieuw bankje bij de ijsbaan voor bewoners van Rekken

Landinrichting Eibergen-Oost afgesloten

EIBERGEN - Het landinrichtingsproject Eibergen-Oost is klaar. Het resultaat is een betere landbouwkundige verkaveling, nieuwe fiets- en wandelpaden, meer hectares voor natuur en een vergroting van de waterberging rondom de Berkel. Gedeputeerde Jan-Jacob van Dijk, Wethouder Leo Scharenborg, Heemraad van het waterschap Rijn en IJssel Henk Wubbels en voorzitter van LTO-Berkelland, Agnes Gunnewijk waren aanwezig bij de afsluiting. Als blijvende herinnering schonk de stuurgroep een bankje aan de mensen in het gebied.

De afsluiting: De feestelijke afsluiting vond plaats in zaal Kerkemeijer in Rekken. Daarbij blikte verschillende bestuurders terug en keken vooruit op de ontwikkelingen in dit prachtige gebied. Landbouw gaat hier hand in hand met natuur, water, recreatie en landschap. Gedeputeerde Jan-Jacob van Dijk dankte de leden van de stuurgroep voor hun jarenlange inzet. Hij noemde deze mijlpaal echter een tussenstap op weg naar nieuwe ontwikkelingen. ‘Op Gelderse schaal ben ik geschrokken van het aantal percelen die in eigendom zijn bij mensen ouder dan 65 jaar. Dit betekent dat er de komende jaren nog heel veel verandert. Ook in dit gebied. Er is voor Gelderland volgend jaar 2 miljoen beschikbaar voor kavelruil. Dat zal zeker nodig zijn’.

Wethouder van de gemeente Berkelland Leo Scharenborg is blij met de resultaten van de landinrichting. ‘Door de ruilingen is er meer grond aan huis komen te liggen. Dat betekent minder landbouwverkeer, dus veiliger plattelandswegen.’ De voorzitter van de landinrichting, Henk Bos:‘De reserves van de boeren zijn omgeslagen in vertrouwen, daardoor konden wij veel bereiken.’ Agnes Gunnewijk van LTO Berkelland is ook ingenomen met het behaalde resultaat. Wel riep zij de provincie op in de toekomst geen stoplichtgedrag te vertonen als het gaat om het verlenen van subsidies. Voor een integrale kavelruil is geld nodig. Het is belangrijk om gestarte projecten tot het einde uit te kunnen voeren. Heemraad Henk Wubbels van Waterschap Rijn en IJssel benadrukte ook het belang van een integrale benadering. ‘Alleen over water praten heeft geen zin. Het gaat om alles bij elkaar. Water, natuur, landbouw, recreatie en landschap.’ Wubbels maakte tevens van de gelegenheid gebruik om de Berkel-dvd aan te bieden aan alle aanwezigen. De Berkel-dvd is uitgegeven ter gelegenheid van de afronding van het project Integrale herinrichting van het watersysteem Berkel van het Waterschap.

Afscheidscadeau: Als aandenken aan de landinrichting schonk de stuurgroep een bankje aan de mensen in het gebied. Het bankje staat bij de ijsbaan aan de Den Borgweg achter Rekken. Henk Bos: ‘We willen graag laten zien welke maatregelen in het landinrichtingsproject zijn uitgevoerd. Dat kan heel mooi vanaf dit bankje. Een andere manier om het werk van de landinrichting te bekijken is met de fietsroute ‘Fietsen rondom Rekken’. Deze is te verkrijgen bij Dienst Landelijk Gebied. Stuur een mailtje met uw naam en adres naar w.dgoede@minlnv.nl en u krijgt de fietsroute thuis gestuurd.

De landinrichting: De provincie gaf in 1997 opdracht voor het maken van een landinrichtingsplan. De stuurgroep voerde dit plan uit tussen 2000 en 2011, samen met Dienst Landelijk Gebied (DLG), het Kadaster en de mensen uit het gebied. Het uitgangspunt was dat individuele boeren, natuur, landschap en recreatie er beter op zouden worden. Daar hebben boeren en organisaties helemaal vrijwillig aan meegewerkt. Het gebied rondom Eibergen-Oost (ruim 4.200 ha) werd opnieuw ingericht. Vijfhonderd hectare landbouwgrond is van eigenaar gewisseld, drie agrarische bedrijven zijn verplaatst, het areaal natuurgebied is met tientallen hectares toegenomen, een aantal beken kronkelt weer zoals vroeger en de toegankelijkheid van het gebied voor recreanten is een stuk verbeterd. In totaal is circa 5 miljoen euro in de landinrichting geïnvesteerd.Ander nieuws