Header image

Nieuw vergunningstelsel voor openbare inrichtingen

Winterswijk - Eind januari heeft de gemeenteraad de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. In deze verordening is een vergunningsplicht voor zogenaamde openbare inrichtingen opgenomen. Burgemeester Bengevoord heeft besloten een aantal soorten bedrijven van deze vergunningsplicht vrij te stellen.

 

Openbare inrichtingen

Onder het begrip openbare inrichtingen vallen onder meer bedrijven die dranken, spijzen en/of logies verstrekken. Hierbij moet gedacht worden aan hotels, restaurants, cafés, cafetaria’s, shoarmazaken, buurt- en clubhuizen, campings en vakantieparken.

 

Doelstellingen vergunningsplicht

Doelstellingen van deze vergunningsplicht zijn de bescherming van het woon- en leefklimaat tegen hinder en overlast van dit soort bedrijven én de bescherming van de samenleving tegen ondermijnende criminele activiteiten, dit laatste in samenhang met toepassing van de Wet Bibob.

 

Vrijstelling vergunningsplicht

Bedrijven die al over een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet beschikken zijn van deze vergunningsplicht vrijgesteld. Aanvullend hierop heeft de burgemeester besloten nog een aantal soorten bedrijven die in de regel weinig of geen overlast veroorzaken en evenmin een risico voor ondermijnende activiteiten vormen van deze vergunningsplicht vrij te stellen, namelijk:

-    bed & breakfast accommodaties

-    boeren- en minicampings tot maximaal 25 standplaatsen

-    vakantieboerderijen

-    groepsaccommodaties

-    buurt- en clubhuizen van verenigingen en stichtingen

-    personeelskantines- en restaurants

 

Andere openbare inrichtingen wél vergunningsplichtig

Alcoholvrije eetgelegenheden (zoals cafetaria’s, shoarmazaken, pizzeria’s, etc.), campings en vakantieparken zijn op grond van deze nieuwe regelgeving wel vergunningsplichtig en moeten voor 16 mei aanstaande een exploitatievergunning bij de burgemeester aanvragen. Ander nieuws