Header image

Nieuwe bestuurder voor Estinea in 2012

ACHTERHOEK - Estinea bestuurder Hans Bax vertrekt per 1 april 2012 in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De werving van een nieuwe bestuurder voor Estinea is inmiddels gestart. Hans Bax trad in 1996 aan als directeur van wat toen nog de STD heette.

In de afgelopen 15 jaar is de visie op zorg voor en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland ingrijpend gewijzigd. Estinea was en is een voortrekker in deze ontwikkeling. Van een traditionele zorginstelling met grote groepsgewijs georganiseerde en hiërarchisch aangestuurde woon– en werklocaties, heeft Estinea zich omgevormd tot een platte organisatie met kleinschalige projecten. Cliënten voeren waar mogelijk zelf de regie over hun leven en wonen in een eigen appartement. Medewerkers werken daarom vraaggestuurd in zelfsturende teams. Maatschappelijke emancipatie en burgerschap voor iedereen; dat zijn de sleutelwoorden voor Estinea.

Estinea is inmiddels uitgegroeid tot een zorgonderneming met ruim 1000 zorgovereenkomsten in de Achterhoek en Twente en heeft een gezonde financiële basis. 750 medewerkers en 250 vrijwilligers ondersteunen cliënten bij het invullen van hun woon- en werksituatie volgens hun eigen keuzes. Dit is een goede uitgangspositie om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.Ander nieuws