Header image

Nieuws uit Winterswijk

WINTERSWIJK - Ongetwijfeld kent u de prachtige sportaccommodaties in Winterswijk zoals sportpark Jaspers en sportcomplex ‘t Huitinkveld. Wat u mogelijk nog niet weet is dat uw vereniging, club of anderszins ook gebruik kan maken van de verschillende ruimtes die de accommodaties bieden. Ook kunt er terecht voor ondersteuning bij sport- en beweegactiviteiten. Klinkt u dit als muziek in de oren, dan komen wij graag met u in contact.

Plek voor initiatieven gezonde leefstijl
Studenten van de opleiding Graafschap College Sport en Bewegen komen wekelijks op de maandag en dinsdag naar sportpark Jaspers om vanuit hier te werken aan de studieopdrachten. Ook bieden zij ondersteuning aan allerlei doelgroepen met initiatieven op het gebied van sport- en beweegactiviteiten. Zo wordt er al samengewerkt met zwembad Jaspers, Estinea, Winterswijkse Uitdaging, Actief Winterswijk en sportverenigingen als Wivoc, FC Winterswijk, WMHC Avanti en FC Trias. Ook u kunt een beroep doen op ondersteuning. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de voorbereiding en begeleiding bij een training of aan het schenken van koffie en thee bij een bijeenkomst.

Vitale sportparken
Door een verscheidenheid aan activiteiten kunnen we ervoor zorgen dat er van alles te beleven is op het sportpark, op allerlei tijdstippen van de dag. Hierdoor wordt een sportpark echt levendig! Er ontstaat verbinding en bovendien draagt het bij aan een goede benutting van de mooie accommodaties die Winterswijk rijk is.

Meer informatie
Bent u op zoek naar ondersteuning bij een activiteit of naar een locatie? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Wouter Beijers, buurtsportcoach Actief Winterswijk. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (06) 401 122 08 of via e-mailadres w.beijers@graafschapcollege.nl. Wouter gaat graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Geen WhatsApp-contact meer mogelijk met de gemeente
Het is voor Nederlandse gemeenten binnenkort niet meer mogelijk om WhatsApp als dienstverleningskanaal te gebruiken. Dit omdat er geen zakelijk account voor WhatsApp beschikbaar is. Vanaf 1 december 2019 kunt u daarom geen contact meer met ons leggen via WhatsApp.

Op welke manieren kunt u ons wel bereiken?
U kunt op verschillende manieren contact met ons leggen:
• Telefonisch via nummer (0543) 543 543.
• U kunt een e-mail sturen naar gemeente@winterswijk.nl.
• U kunt een bericht sturen naar onze online kanalen Facebook en/of Twitter.
• Door een sms te sturen naar het mobiele nummer (06) 510 318 50.
• Of maak met uw een smartphone een melding openbare ruimte via de BuitenBeter app.

BuitenBeter app
Met de BuitenBeter app meldt u een probleem in de buitenruimte snel en makkelijk bij de gemeente. De BuitenBeter app is gratis te downloaden op een smartphone en werkt in heel Nederland. Op basis van de locatie wordt de melding doorgegeven aan de juiste gemeente. Verkeersovertredingen kunt u niet melden via de BuitenBeter app. Hiervoor kunt u terecht bij de politie. U kunt met uw opmerkingen en meldingen over de openbare ruimte én over de afvalinzameling (bel – en herstellijn) ook terecht bij de klantenservice van ROVA. Kijk voor meer informatie op de website www.rova.nl
Wij staan u graag te woord
Vanzelfsprekend kunt u ook in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk terecht. Wij staan u graag te woord. Kijkt u op onze website www.winterswijk.nl voor de openingstijden van ons kantoor.

Waarschuwing voor Winterswijkse winkeliers, bedrijven en instellingen

Er is bij ons het signaal binnengekomen dat organisaties en bedrijven in Winterswijk telefonisch benaderd worden voor het afnemen van een advertentie in de gemeentegids van Winterswijk. Deze acquisitiewerkzaamheden vinden niet in opdracht van de gemeente Winterswijk plaats. Heeft u het vermoeden dat er sprake is van acquisitiefraude, dan kunt u op www.fraudehelpdesk.nl meer hierover nalezen.

Thema-avond over wonen

De gemeente Winterswijk stelt de komende maanden haar nieuwe woonvisie op. Ontwikkelingen op het gebied van wonen vragen namelijk om vernieuwing van de lokale woonvisie uit 2016. In de woonvisie stellen we het beleid rondom wonen vast. In het voorjaar van 2020 leggen we de nieuwe woonvisie voor aan de gemeenteraad.

Sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen, verbetering van de bestaande woningen, initiatieven voor gezamenlijke wonen zijn thema’s die aan de orde komen. Maar ook over bijzondere woonvormen zoals Tiny Houses, containerwoningen, flexwonen en jongeren gaan we in gesprek. De uitkomsten van de thema-avond nemen we mee in onze nieuwe gemeentelijke woonvisie.

Denkt u mee?
Op maandag 25 november organiseert de gemeente Winterswijk in het gemeentekantoor een thema-avond over wonen. Van 19.00 uur tot 21.30 uur gaan we met inwoners en organisaties in gesprek over verschillende woonthema’s. In twee gespreksronden gaan we in groepen met elkaar in gesprek over verschillende woonthema’s. De uitkomsten van de twee gespreksronden bespreken we met elkaar.

Meld u aan vóór 22 november
Dit doet u door uw gegevens door te geven via woonvisie@winterswijk.nl of via telefoonnummer (0543) 543 543 en te vragen naar Marieke Navis. We horen uiterlijk donderdag 21 november ook graag van u welke twee thema’s uw voorkeur hebben. Dan proberen wij daar bij de indeling van de groepen rekening mee te houden. Voor het doorgeven van uw voorkeur voor de thema's kunt u het eerder genoemde e-mailadres gebruiken.

Gewijzigde openingstijd op 5 december

Op donderdag 5 december is het gemeentekantoor vanaf 16.00 uur gesloten. Op onze website www.winterswijk.nl vindt u meer informatie over onze ope¬ningstijden. Wilt u meer weten of beschikt u niet over een internetaansluiting, dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

College en provincie bezoeken Slotboom Steenhouwers

Provincie Gelderland is uitgeroepen tot de meest ondernemende regio van Europa en ontving hiervoor de EER-Award. Dit is het succes van alle ondernemers, groot en klein, in onze provincie. De provincie viert dit met het bezoeken van bedrijven die symbool staan voor deze prestatie. In Winterwijk is deze eer aan Slotboom Steenhouwers.

Het college en mevrouw Phoelich van de provincie worden hartelijk ontvangen door William Slotboom en Roy Weevers. Zij vertellen vol enthousiasme over hun specialisatie in restauratiewerkzaamheden. Slotboom is één van de weinige bedrijven in Europa met dit vakmanschap. De projecten zijn indrukwekkend. Denk aan de Eusebiuskerk in Arnhem, de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch en natuurlijk de restauratie van onze eigen Jacobskerk. In de werkplaats wordt al gewerkt aan de Domtoren van Utrecht en voor de Notre-Dame van Parijs is voorlopig nog even geen tijd.

Het bedrijf combineert eeuwenoude ambacht met toepassing van moderne technieken, zoals het 3D scannen van gebouwonderdelen. Het intern opleiden van medewerkers is een belangrijke kracht van de innovatieve maakbedrijven in de Achterhoek. Slotboom investeert hier nadrukkelijk in en houdt haar vakmanschap zo op een hoog niveau.

Heel bijzonder is het project waarin zij maar liefst 750 leerlingen van basis- en VMBO scholen kennis hebben laten maken met het vak. De kinderen gingen de steigers op in de Jacobskerk en mochten stenen hakken in de werkplaats van Slotboom. Hier zitten zonder meer talenten bij waar Slotboom en andere maakbedrijven in onze regio later veel plezier van zullen hebben.

Het bezoek wordt afgesloten met een leuke rondleiding door de werkplaatsen, waar vakmensen geconcentreerd werken aan allerlei stenen kunstwerken voor de diverse restauratieprojecten, die het bedrijf nu onderhanden heeft.

Column door bestuurder

De burgemeester Bengevoord schrijft …………

Boeren, Burgers, Buitenlui

Tijdens de begrotingsvergadering gebruikte PvdA-raadslid Ubel Zuiderveld deze uitdrukking. Ik moest er telkens aan denken toen ik afgelopen maandag te gast was bij de vergadering van het algemeen bestuur van de stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL). Voor diegene die WCL niet kennen, via de stichting WCL werken landbouw, natuurbescherming en gemeente, inmiddels met veel meer partijen, nog altijd succesvol samen aan ons mooie buitengebied. Een krachtig en uniek platform, waar Winterswijk al 25 jaar trots op kan zijn. In WCL komen alle belangen samen en maken we afwegingen die goed zijn voor het hele buitengebied.
Na een paar agendapunten kwam het punt op de agenda waarvoor iedereen kwam. Een punt dat al een aantal weken onze nieuwsberichten overheerst, en waarover het college van B en W en de gemeenteraad niet uitgesproken raken: de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), oftewel de stikstofproblematiek. De uitspraak van de Raad van State zorgt ervoor dat veel boeren met grote vragen zitten over de voortgang van hun bedrijf, maar bijvoorbeeld ook dat veel aannemers werkzaamheden moeten stopzetten. Het is ook de veroorzaker van het feit dat u straks met 100 kilometer per uur over de snelweg moet rijden.
Terecht vragen de Winterswijkse boeren hier aandacht voor; het is immers hun boterham. Daarnaast spelen er nog meer belangen, de Winterswijkse ondernemers op onze industrieterreinen willen uitbreiden, de natuur is kwetsbaar en de recreatie heeft in Winterswijk ook een groot belang in het buitengebied. Daarnaast heeft ons unieke kleinschalige nationale landschap, met zijn vier Natura 2000-gebieden, onze zorg en bescherming nodig. Kortom, een ingewikkeld en complex probleem, waar veel belangen in meespelen.
Ik vond het als toeschouwer fantastisch om te zien dat na wat discussie iedereen het eens was dat WCL samen met de OWIN het platform zou moeten zijn waar we met elkaar kennisdelen en Winterswijkse knelpunten benoemen. En waar we met elkaar, Boeren, Burgers en Buitenlui, brieven sturen om namens al die belangen in het buitengebied Rijk en provincie te vragen om duidelijkheid. Met elkaar hebben we in Winterswijk met WCL al jarenlang geweldige denkkracht. De provincie en het Rijk zouden wel gek zijn als ze daar geen gebruik van maken! Samen, en in overleg, moeten we in Winterswijk dit probleem aanpakken! Ik hoop dat WCL op u kan rekenen!

Ik geef de pen door aan wethouder Elvira Schepers

Alzheimer Café Lichtenvoorde

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Café in Lichtenvoorde op de vierde woensdag van de maand, voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.

Hoe betrek je de buurt bij je zorgtaak?
Het programma ‘hoe betrek je de buurt’ besteedt aandacht aan de impact van dementie in de samenleving. U leert in dit informatieve én luchtige programma van één uur hoe u aan uw omgeving een duidelijke hulpvraag kunt stellen. Én leren hulpaanbieders hoe ze hulp concreet aan kunnen bieden. Zodat het aanbod omgezet wordt in acties; hoe klein ze ook zijn.

Bent u mantelzorger?
Vraag een buur, vriend/vriendin/familielid om mee te komen. Biedt u al gerichte hulp aan iemand met dementie of een mantelzorger? Vraag iemand uit uw omgeving om mee te gaan. Samen hulp bieden is immers nog leuker… U bent van harte welkom!
Meer info? Kijk op www.samendementievriendelijk.nl/injebuurt

Het Alzheimer Café wordt deze maand gehouden op woensdag 27 november van 20.00 tot 21.30 uur in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Zaal is open vanaf 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te vinden op www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06 - 135 144 11.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Tulpstraat
In verband met werkzaamheden is de Tulpstraat tot en met 27 december afgesloten voor al het verkeer.

Kuipersweg
In verband met het aanleggen van duikers voor het project Herstel Natuur Wooldse Veen is de Kuipersweg tot en met vrijdag 22 november afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de
werkzaamheden is er een omleiding ingesteld

Annemoonstraat
In verband met het bestraten van de weg is de Anemoonstraat tot en met vrijdag 22 november afgesloten voor al het verkeer.

Bocholtsestraat
In verband met werkzaamheden is de Bocholtsestraat tot en met 29 november afgesloten voor al het verkeer.

Rauwershofweg
In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het gedeelte vanaf perceelnummer 12 en de Boveltweg. Verplichte rijrichting is Holders weg naar Boveltweg.

Boveltweg
In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het voor het gedeelte tussen de Rauwershofweg en Meerdinkweg. Verplichte rijrichting is Rauwershofweg naar Meerdinkweg.

Schoolweg
In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het gedeelte tussen Meerdinkweg en Hietkampweg. Verplichte rijrichting is Meerdinkweg naar Hietkampweg.

Hietkampweg
In verband met werkzaamheden is de Hietkampweg tot en met 29 november afgesloten voor al het verkeer.

Bataafseweg
In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Bataafseweg tot en met 20 december 2019 afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Kottenseweg en de Laan van Hilbelink. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld gaande over de Kottenseweg, rondweg West, Groenloseweg en Vredenseweg.

De Kloksteeg
In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Ook is er een wegsleepregeling van kracht.

Jonenstraat
In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met 20 december afgesloten voor al het verkeer.

Vergaderingen

Openbare vergadering Seniorenraad

Op maandag 25 november vergadert de Seniorenraad van 9.30 uur tot ongeveer 12.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Op de agenda staan de volgende onderwerpen kleinschalige vorm van huisvesting, Armoedevrij Winterswijk, Winterswijk drempelvrij, lokaal sport- en beweegakkoord Winterswijk en Verkeersonveilige situaties in Winterswijk. Belangstellenden zijn op deze bijeenkomst van harte welkom.
Eveneens krijgt u als bezoeker de gelegenheid om het woord te voeren. Maar zelf kunt u ook een onderwerp inbrengen dat alle senioren in Winterswijk aangaat. Meer informatie is te vinden op www.seniorenraadwinterswijk.nl

Agenda
25 november Openbare vergadering Seniorenraad van 9.30 tot ongeveer 12.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
25 november Thema-avond over wonen om 19.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
27 november Alzheimer Café van 20.00 tot 21.30 uur in ht Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Zaal is open van 19.30 uur. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

Terugblik op de raadsvergadering

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van dinsdag 5 en donderdag 7 november de volgende besluiten genomen.

Raad stelt Programmabegroting 2020-2023 vast
In de raadsvergadering van 5 en 7 november stond de Programmabegroting 2020-2023 centraal. In de programmabegroting staan de financiële en inhoudelijke kaders voor het te voeren beleid in de komende jaren. Alle raadsfracties gaven tijdens de begrotingsbehandeling hun visie op de begroting. Daarbij werden de volgende moties (verzoeken aan het college) en amendementen (wijzigings¬voorstellen) ingediend:
• D66, CDA, WB, VVD, GL en PvdA dienden een amendement in om een stevige lobby richting de provincies Gelderland en Overijssel en de gemeente Enschede in te zetten om de busverbinding tussen Winterswijk en Enschede te verbeteren. Dit amendement werd unaniem aanvaard.
• VW, CDA en GL dienden een amendement in om in overleg te gaan met openbaar¬vervoerbedrijf Arriva en de provincie Gelderland om de mogelijkheden van het gebruik van waterstof als energiedrager voor het treinverkeer van en naar Winterswijk te onderzoeken. Ook dit amendement werd raadsbreed gesteund.
• Het amendement van CDA en VW om de voorgestelde financiële bijdrage van de sportverenigingen te schrappen, werd met 8 stemmen voor (VW, CDA) en 13 stemmen tegen (WB, VVD, PvdA, GL, D66) verworpen.
• D66, WB, VVD, GL en PvdA dienden een motie in om te onderzoeken of het mogelijk is het gebruik van statiegeldbekers bij evenementen in Winterswijk verplicht te stellen en organisa¬toren van evenementen te stimuleren statiegeldbekers te gebruiken. Deze motie werd met 13 stemmen voor (D66, WB, VVD, GL, PvdA) en 8 stemmen tegen (VW, CDA) aanvaard.
• WB, VVD, GL, PvdA en VW dienden een motie in om in Winterswijk zo snel mogelijk een ja-ja-sticker in te voeren. Inwoners ontvangen dan geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer (wel huis-aan-huisbladen), tenzij ze een ja-ja-sticker op hun brievenbus hebben geplakt. Deze motie werd met 20 stemmen voor (CDA (6 stemmen), WB, VVD, GL, PvdA, D66, VW) en 1 stem tegen (CDA) aanvaard.
• De motie van PvdA en GL om inwoners van Winterswijk voor te lichten over de schadelijke effecten voor de gezondheid en leefbaarheid van hout- en pelletstook werd met 12 stemmen voor (PvdA, GL, WB, VVD) en 9 stemmen tegen (CDA, D66, VW) aanvaard.
• VW, CDA, GL en D66 dienden een motie in om de mogelijkheden te onderzoeken voor het invoeren van een eenvoudig oproepsysteem of app om loonwerkers en andere eigenaren van grondverzetmaterieel bij natuurbranden zo snel mogelijk ter plaatse te krijgen ter ondersteuning van de brandweer. Deze motie kreeg raadsbrede steun.
• VW en CDA riepen het college in een motie op om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met woningcorporatie De Woonplaats over duurzame manier van verwarmen van De Post en meer snelheid te maken met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Deze motie werd unaniem aanvaard.
• In een motie verzochten CDA en VW het college om met concrete plannen te komen voor een regentonactie, waarbij huishoudens die een regenton kunnen plaatsen zich kunnen aanmelden voor een regenton. Nadat wethouder Tineke Zomer had toegezegd dit plan mee te nemen bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma met klimaatmaatregelen werd de motie ingetrokken.
• CDA en VW dienden een motie in om een brief naar de provincie Gelderland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te sturen met de oproep om bestaande vergunningen van veehouderijen in de omgeving van Natura 2000-gebieden te respecteren en geen bedrijven gedwongen te sluiten. Deze motie werd met 8 stemmen voor (CDA, VW) en 13 stemmen tegen (WB, VVD, GL, PvdA, D66) verworpen.
• D66, WB, VVD, GL en PvdA dienden een motie in om 100% Winterswijk op te dragen samen met ABH City de koopzondagen in juli en augustus extra te promoten en daarvoor € 10.000 uit te trekken. In een reactie zei burgemeester Bengevoord dat het college hier positief tegenover staat, maar dat ABH City hiervoor via de gebruikelijke kanalen een subsidieverzoek kan indienen. Daarop werd de motie ingetrokken.
• VW diende een motie in om de mogelijkheden te onderzoeken voor een duurzaam revolverend innovatiefonds voor de landbouw om Winterswijkse boeren in de gelegenheid te stellen hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Deze motie werd 8 stemmen voor (VW, CDA) en 13 stemmen tegen (WB, VVD, GL, PvdA, D66) verworpen.
Na de stemming over de moties en amendementen stelde de gemeenteraad de Programmabegroting 2020-2023 vast. CDA en VW stemden tegen.

Interpellatiedebat D66 over PFAS in de kleiput
Op verzoek van D66 voerde de gemeenteraad donderdagavond een interpellatiedebat over de kleiput. Aanleiding was het feit dat er na 1 oktober enkele partijen grond in de kleiput zijn toegepast die niet op PFAS zijn gecontroleerd, terwijl dat wel verplicht was. VW en D66 dienden een motie in om het storten van grond in de kleiput tijdelijk volledig stil te leggen in afwachting van nieuwe duidelijke landelijke regelgeving. De motie werd ingetrokken nadat wethouder Inge klein Gunnewiek had gezegd dat de werkzaamheden al tijdelijk zijn stopgezet omdat de Inspectie Leefomgeving en Transport de zaak gaat onderzoeken.

Raad stelt gewijzigde verordening Cliëntenparticipatie SDOA 2019 vast
De gemeenteraad heeft de gewijzigde verordening Cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek 2019 met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 vastgesteld. De wijzigingen in de verordening gaan over de vergoeding die de leden van de Regionale Cliëntenraad Participatiewet ontvangen.

Raad stemt in met wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016
Sinds 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatie-programma (RVP). De gemeenteraad heeft ermee ingestemd om de uitvoering van het RVP met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 toe te voegen aan de Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016. Daarnaast heeft de raad ingestemd met de aansluiting van de GGD Noord- en Oost-Gelderland bij de Werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Raad stelt tweede financiële prognose 2019 vast
Financiële prognoses zijn bedoeld om de gemeenteraad gedurende het lopende begrotingsjaar te informeren over belangrijke (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Raad stemt in met verantwoording fractiebudgetten 2e tot en met 4e kwartaal 2018
Alle raadsfracties hebben verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over de besteding van hun fractiebudgetten in het 2e tot en met het 4e kwartaal van 2018.

Raad stelt krediet beschikbaar voor aankoop grond Spoorzone
De gemeenteraad heeft een krediet van € 2,8 miljoen beschikbaar gesteld voor de aankoop van 3,2 hectare grond tussen de Parallelweg en het spooremplacement. Deze grond is bestemd voor de vestiging van grootschalige detailhandel en bedrijven in een lagere milieucategorie. Alleen VW stemde tegen dit voorstel.

Raad stelt bestemmingsplan ijs- en skeelerbaan vast
De nieuwe ijs- en skeelerbaan komt op een perceel ten zuiden van sportpark Trias. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘IJs- en skeelerbaan Winterswijk’ unaniem vastgesteld.

Raad stemt in met oprichting Winterswijks Energiefonds
De gemeenteraad heeft na hoofdelijke stemming (14 stemmen voor, 7 stemmen tegen (CDA)) ingestemd met de oprichting van een Winterswijks Energiefonds. Het fonds moet het verduurzamen van de eigen woning voor alle particulieren financieel mogelijk maken en krijgt een omvang van maximaal € 25 miljoen.

Raad stelt Gemeentelijk Waterplan Winterswijk 2019-2023 vast
GL diende een amendement om de tekst van het concept-raadsbesluit als volgt te wijzigen: “De activiteiten en budgetten voor klimaatadaptatie voor de thema’s water en droogte met ingang van 2020 te bekostigen vanuit de rioolheffing en daartoe te verkrijgen uitkeringen en subsidies.” Dit amendement werd unaniem aanvaard. GL en PvdA dienden een motie in om de staffel voor rioolheffing aan te passen. Na de toezegging van wethouder Tineke Zomer om voor de zomer met een voorstel te komen, werd de motie ingetrokken. Daarna stelde de raad het Gemeentelijk Waterplan 2019-2023 unaniem vast.

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van dinsdag 5 en donderdag 7 november.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk
Het CDA heeft niet ingestemd met de begroting. De reden is dat door dit college en deze coalitie de pot wordt verteerd. Alleen al komend jaar wordt meer dan € 5 miljoen uit de ‘spaarpot’ gehaald en lopen de schulden fors op naar € 86 miljoen. Ook zijn veel grote uitgaven nog helemaal niet opgenomen in de begroting. We hebben aangegeven dat we hier niet mee akkoord kunnen gaan. Daar komt bij dat belangrijke voorzieningen in Winterswijk de pineut zijn. De sportverenigingen moeten jaarlijks € 75.000 gaan betalen als bijdrage, terwijl twee jaar geleden nog besloten was om de crisisbijdrage per 1 januari 2020 af te schaffen. Daarnaast wordt vanaf 2022 zwaar bezuinigd op zwembad Jaspers en Boogie Woogie. Hierdoor is het maar de vraag of we die voorzieningen over een paar jaar nog wel hebben. Het CDA heeft aangegeven dat deze voorzieningen belangrijk zijn voor alle Winterswijkers en dat het dus slecht voor Winterswijk is om hier op te bezuinigen, zonder dat er goed onderzoek is gedaan of dit mogelijk is.
De tweede avond hield het CDA een warm pleidooi voor het Winterswijkse landschap en het belang daarbij van de goede samenwerking tussen landbouw en natuur, zoals wij die in Winterswijk via de WCL hebben. Maar de motie van het CDA en VW om een brief te sturen naar de provincie met het verzoek om de bestaande vergunningen van agrariërs te respecteren en geen boerenbedrijven gedwongen te sluiten werd helaas niet gesteund door de andere partijen. Een gemiste kans om gezamenlijk het belang van de Winterswijkse boeren en bouwers goed onder de aandacht te brengen van de provincie.
Het CDA is voor een energiefonds voor duurzaamheidsmaatregelen, maar niet op deze wijze. Wat het CDA betreft had dit fonds veel kleiner gekund door lenen alleen mogelijk te maken voor Winterswijkers die niet kunnen lenen bij een bank.
Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Henk Jan Tannemaat, fractievoorzitter Winterswijks Belang
Winterswijks Belang heeft op de begrotingsvergadering kunnen constateren dat er breed draagvlak is voor de ambitieuze koers die we met de coalitie varen. De mogelijkheid om geld te lenen om je huis te verduurzamen is er nu voor alle Winterswijkers! Een fonds van € 25 miljoen tegen een lage rente. Hierdoor kunnen alle inwoners die werk willen maken van het duurzaam maken van hun woning vrijwel kostenneutraal de toekomst zonnig tegemoet zien. We zijn blij dat het nieuwe college van WB, VVD, GL en de PvdA dit zo voortvarend heeft opgepakt. We waren te veel tijd verloren na de verkiezingen. Dit geldt ook voor het dossier ‘Winterswijk armoedevrij in 2040’. Met inzet van een grote groep Winterswijkers wordt in kaart gebracht hoe we hier vorm aan kunnen geven. Dat dit gaat lukken aankomende tien jaar! Wat ons drijft als WB is ons uitgangspunt, al sinds onze oprichting in 2005: Wat heeft Winterswijk er aan? Is wat we bedenken en uitvoeren goed voor Winterswijk? Wat heeft Winterswijk aan 1 miljoen toeristische overnachtingen, aan een bezoekerscentrum bij de steengroeve en aan een Cultuurkwartier? Volgens ons drie punten: werkgelegenheid, leefbaarheid en toekomstbestendigheid. Werk is de basis voor een gelukkig en goed leven en daarom is het belangrijk dat een politieke partij zich blijft inspannen voor deze zaken. En in Winterswijk doen we dat gelukkig samen. De begroting is door een hele ruime meerderheid van de gemeenteraad goedgekeurd. Laten we voorkomen dat we een ingeslapen dorpje in het oosten van het land worden, ver weg van de kapitaalkrachtige Randstad. Maar dan kun je niet op je handen gaan zitten! Want de rekeningen moeten worden betaald. We hopen aankomende tijd, samen met alle andere politieke partijen op een inspirerende manier verder te bouwen aan de mooiste, gezelligste en liefst ook duurzaamste gemeente van Nederland!
Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Gert-Jan te Gronde, fractievoorzitter VVD
De VVD-fractie kijkt met tevredenheid terug naar de behandeling van de begroting 2020. Toen het nieuwe college dit jaar startte met een ambitieus coalitieprogramma was iedereen erg benieuwd hoe dit zou uitpakken. Gelukkig bleek er een prima begroting tot stand te zijn gekomen onder hoede van VVD-wethouder financiën Inge klein Gunnewiek. De voor de VVD belangrijke thema's wonen en werken waren goed uitgewerkt, maar ook het duurzaamheidsfonds, waar straks alle inwoners van Winterswijk gebruik van kunnen maken om de woning te verduurzamen, zijn nu verwerkt.
Al eerder sprak de VVD de verwachting uit dat Winterswijk alles in zich heeft een A-merk te worden, waarbij het inwoneraantal kan groeien naar 31.000 inwoners. Groei is geen doel op zich, maar kan wel bijdragen aan het laag houden van de gemeentelijke lasten en het in stand houden van de voorzieningen zoals als het zwembad en de muziekschool. Maar ook sport- en muziekverenigingen hebben dan eerder de kans om hun ledenaantal op peil te houden.
De begroting zelf was al met al niet heel spannend. Meer spanning zat er echter op het stikstofdossier. Zo was er een mede door de VVD opgestelde en ingediende motie om een brief te sturen naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de provincie om de bestaande vergunde ruimte aan boeren niet af te romen. Het gaat dan om uitbreidingsruimte die nog niet is ingevuld. Dus extra koeien in de stal, die er nu nog niet staan. Mogelijk gaan Rijk en Provincie deze ruimte inperken om zo deels het stikstofprobleem op te lossen. De gemeente heeft hierover echter niks te zeggen, ze gaat er niet over. Daarom kon de VVD uiteindelijk deze motie niet steunen. Niet omdat we tegen boeren zijn, maar omdat we de boeren geen valse hoop willen geven.
Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Peter Voogt, fractievoorzitter GroenLinks
De raad sprak afgelopen week over de begroting, wat niet wegnam dat het onderwerp ‘stikstofuitstoot’ ook daar kwam aanzetten met rollend landbouwmaterieel. Het CDA had aangekondigd een motie ter ondersteuning van de boeren in te dienen. Of het boerenslimheid was of boerenbedrog, laten we aan de lezer. Maar het leek vooral een motie voor de bühne. Voor GroenLinks is belangrijk dat enerzijds de stikstofuitstoot wordt teruggedrongen. Anderzijds dat dit in samenwerking tussen álle belanghebbenden gebeurt volgens de ‘WCL-methode’. Zelfs de minister heeft de WCL-aanpak geroemd. Dat verhoogt de kans op een –door de boeren zelf voorgesteld– experiment om een eigen werkwijze te ontwikkelen voor stikstofreductie, met vrijstelling van voor boeren beklemmende regels.
De begrotingsbehandeling zelf verliep in constructieve sfeer. In verschillende combinaties van ‘coalitie’ en ‘oppositie’ werden moties en amendementen ingediend en ondersteund. CDA en VW stemden niettemin tegen de uiteindelijke begroting.
De bespreking van het Gemeentelijk Waterplan was voor GroenLinks aanleiding om aandacht te vragen voor de vrijstelling van rioolheffing die grootverbruikers van drinkwater genieten. Het opvangen van klimaatverandering (droogte, maar ook meer hoosbuien) gaat de gemeente geld kosten. Iedereen zal dan meer rioolheffing moeten betalen. Het is niet rechtvaardig als juist de grootverbruikers dan ten dele worden vrijgesteld. De wethouder zegde toe dit op te pakken.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Ubel Zuiderveld, fractievoorzitter PvdA Winterswijk
Winterswijkse huizenbezitters kunnen aan de slag. De overgang naar schone, ethische energie was het hoofdthema in de novemberraad. Voor maatregelen om je huis te verduurzamen en energiezuiniger te maken, is een lokaal leenfonds van € 25 miljoen ingesteld. Huizenbezitters met een BKR-registratie kunnen niet zonder meer geld lenen. Dat zit de PvdA niet lekker. Het college zegde maatwerk toe; jullie kunnen binnenkort terecht bij het speciale energieloket in het oude raadhuis. De PvdA zal erop toezien dat niemand buiten de boot valt. Mensen die in huurhuizen wonen, raad ik aan de huurbaas aan te spreken. Is dat De Woonplaats? Wat de PvdA betreft, mag die best een tandje bijzetten met verduurzaming in onze gemeente. In elk geval is energie die onze buurten vervuilt voor de PvdA geen optie. Nee, in ons dichtbevolkte land hoort hout(pellet)stook niet thuis. Stoken is een overblijfsel uit de oertijd; het tast de vrijheid van ademen in jouw omgeving aan. De gemeente gaat voorlichting geven over de schadelijke effecten van stook. Weet je dat houtrooksmog in en om het huis direct leidt tot acute astma-aanvallen, acute infecties aan de longen en luchtwegen én klontering in de bloedvaten? Dat doe je jezelf en anderen toch niet aan?
Voor meer informatie zie ook: www.pvdawinterswijk.nl, Twitter: @PvdAWinterswijk

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk
In onze samenleving is de afgelopen jaren veel veranderd en met name door menselijke activiteiten. Waarschijnlijk meer dan ooit en steeds zijn er veranderingen geweest, grote veranderingen, diepingrijpende veranderingen. Zulke grote veranderingen waar wij als gemeente niet altijd invloed op hadden.
Het zit hem vaak in die kleine veranderingen waarmee het begint. Als wij daar niet op tijd op anticiperen als gemeente, dan lopen wij achter de feiten aan of we moeten drastische maatregelen nemen op het moment dat het dreigt te ontsporen. Deze verantwoordelijkheid voelt de fractie van D66 meer dan ooit. En verantwoordelijkheid lijkt het codewoord afgelopen maanden te zijn geweest.
Als we kijken naar de grote uitdagingen die voorliggen en de grote weerstand op vele terreinen, dan moeten wij daadkrachtige beslissingen durven te nemen in de raadzaal voor de lange termijn. D66 keek naar de lange termijn en wij zijn ervan overtuigd dat wij niet enkel kunnen wachten op innovaties die nog moeten komen. We moeten nu stappen maken en niet op onze handen zitten wachten. Kleine stappen horen hier ook bij, bijvoorbeeld minder plastic gebruiken. Om die reden diende D66 een motie in voor statiegeldbekers bij evenementen. Deze is met een ruime meerderheid aangenomen in de raad.
Naast klimaat vindt D66 ook goede verbindingen belangrijk. Het blijft altijd een vraagstuk om Winterswijk zo goed mogelijk bereikbaar te maken voor alle doelgroepen. Of dat nu voor onze jongeren, onze werkende inwoners of senioren is. De verbinding naar Enschede is op dit moment nog slecht. Dat is lastig te begrijpen voor zo’n belangrijke verbinding. Ook de verbinding naar de randstad kan met een directe verbinding naar Apeldoorn voor een grote tijdswinst zorgen. Om die reden diende D66 een amendement om deze verbindingen te verbeteren. Dit amendement werd door alle partijen gesteund.
D66 blijft gaan voor goede verbindingen, gezonde leefomgeving en onze verenigingen.
Voor meer informatie zie ook: www.D66winterswijk.nl

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk
Met het indienen van de motie ‘Duurzaam revolverend landbouwinnovatiefonds’ wilde Voor Winterswijk de mogelijkheden laten onderzoeken om boerenbedrijven door middel van leningen te ondersteunen bij hun investeringen voor het verduurzamen van de bedrijven. Dus geen bedrijven uitkopen rond de natuurgebieden, maar daar waar de banken het af laten weten de bedrijven met een lening uit het fonds verder helpen om te verduurzamen. De uitstoot van stikstof en dergelijke gaat dan omlaag, waardoor boerenbedrijven bestaansrecht houden naast de kwetsbare natuurgebieden. Door te stoppen met uitkopen van bedrijven rond de natuurgebieden voorkom je dat de natuurgebieden groeien en weer voor een grotere kring boeren belemmerend wordt. Zo doorbreek je de cirkel en blijven mooie boerenbedrijven behouden voor Winterswijk. Met acht stemmen voor haalde deze motie helaas geen meerderheid.

Afgelopen zomer bleek dat bij de grote natuurbrand in Miste loonwerkers en bezitters van grondverzetmaterieel mede bepalend waren bij het blussen van deze brand. Het graven van brandgangen en dergelijke vraagt vaak om materieel waarover onze brandweerpost niet beschikt. Met het vooruitzicht van warmere zomers en verdroging van de natuur wordt ook de kans op natuurbranden groter. Daarom heeft Voor Winterswijk een motie ingediend om een eenvoudig en snel oproepsysteem voor loonwerkers en grondverzetbedrijven in het leven te roepen, zodat bij toekomstige natuurbranden tijdig het juiste materieel beschikbaar is om onze brandweerlieden te ondersteunen bij het bluswerk. Alle eenentwintig raadsleden stemden voor en portefeuillehouder Bengevoord zegde toe hier graag mee aan de slag te gaan.
Het oude postkantoor waar De Post gehuisvest is, wordt in deze tijd nog met stookolie verwarmd. Dat is volgens ons zeker niet het goede voorbeeld van verduurzaming. Daarom heeft Voor Winterswijk met succes het amendement Duurzame Post ingediend om daarmee het college opdracht te geven snel aan de slag te gaan met het komen tot duurzamere verwarming van De Post en het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

Voor meer informatie zie ook: www.facebook.com/Voor-Winterswijk-302777507073259/

Ander nieuws