Header image

NLdoet: Bijenwerkdag in Eibergen

EIBERGEN - In heel Nederland steken we de handen uit de mouwen voor de wilde bij, tijdens het weekend van NLdoet op 9 en 10 maart. Zo ook in het park grenzend aan wijk de Berkellanden (Mallumse Molenweg). Op zaterdag 10 maart gaan vrijwilligers twee bijenbosjes aanplanten met inheemse struiken, zoals verschillende soorten wilde rozen en brem. U bent van harte welkom om mee te helpen. Wethouder Marijke van Haaren opent deze ‘doe-middag’ om 14:00 uur. Om 16:00 uur eindigt de doe-middag. Graag aanmelden via www.landschapsbeheergelderland.nl.

Heerlijk toch, zo’n zomerse tuin of park vol zoemende bijtjes. De allereerste hommels die het voorjaar inluiden en nijvere bijen, druk bouwend en metselend aan hun nest. Bijen en hommels (ook bijen) fascineren, brengen de natuur tot leven en zorgen voor bestuiving van 80% van onze planten en voedselgewassen. Er is een groot tekort aan voedsel en geschikte leefruimte, vooral op het platteland. LandschappenNL, Natuur & Milieu, IVN en Naturalis brengen het belang van de bij onder de aandacht en zetten een grootschalige actie op touw om de wilde bij voor uitsterven te behoeden: Nederland Zoemt. In het project Nederland Zoemt legt LandschappenNL samen met de provinciale Landschappen en organisaties voor Landschapsbeheer 300 nieuwe broed- en leefplekken aan, verspreid over heel Nederland,. Zo worden nieuwe en bestaande leefgebieden van wilde bijen in Nederland met elkaar verbon­den. Het park bij de wijk de Berkellanden is daar één van.
De doe-middag wordt georganiseerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in samenwerking met gemeente Berkelland en lokale vrijwilligersgroepen.

Wat kunt u nog meer zelf doen

Bijen zijn dol op onze tuinen, waar doorgaans een groot aanbod is van verschillende, bloeiende planten. U heeft echt geen grote tuin nodig om zelf een bijenparadijs te creëren. Het belangrijkste is dat u het hele jaar bloeiende planten, in groepjes, in de tuin heeft staan. Bijen zijn namelijk steeds vaker van vroeg in de lente tot laat in de herfst actief. Kijk op www.nederlandzoemt.nl voor tips!

Dankzij de Nationale Postcode Loterij
Het samenwerkingsverband LandschappenNL, waar ook Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij hoort, werkt landelijk aan de verbetering van het leefgebied van de wilde bij. Bermen worden weer bloemrijk, er komen groene, bloemrijke verbindingszones tussen natuurgebieden en ook in landbouwgebieden wordt geprobeerd meer bloemen te brengen. Nederland Zoemt wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Foto: Peter Eekelder
Ander nieuws