Header image

Ondertekening samenwerking Oost Gelre en Winterswijk

OOST GELRE - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een intentieverklaring over verdere samenwerking met Oost Gelre en Winterswijk te ondertekenen.

Wethouder Fred Mulkens met onder andere Personeel&Organisatie in zijn portefeuille in een korte toelichting: “Onderzoek van Berenschot toont aan dat voor bedrijfsvoering een schaal van 80.000 tot 100.000 inwoners vaak het meest efficiënt en kosteneffectief is. Daarom zetten we een eerste stap naar verdere samenwerking tussen de drie gemeenten die samen een kleine 100.000 inwoners hebben. Het is een eerste stap. Nadere uitwerking moet uitwijzen hoe we tot meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid en meer efficiëncy kunnen komen.”

De intentieverklaring regelt vooral hoe de samenwerking er uitziet. Er is een bestuurlijke stuurgroep met de drie wethouders P&O (opdrachtgever), een groep met de drie directies (opdrachtnemer) en een projectgroep samenwerking met medewerkers die de plannen inhoudelijk uitwerken.

Op een aantal terreinen wordt ook bekeken of we ‘slimme verbindingen’ tot stand kunnen brengen. Volgens de planning komt er in december een eerste vervolg.Ander nieuws