Header image

Onderzoek naar verhuisbehoefte 65 plussers

ACHTERHOEK - Thuis in de Achterhoek heeft onderzoek gedaan naar de verhuisbehoefte van 65-plussers. Doel van dit onderzoek was om helder te krijgen waarom zij niet reageren op het beschikbare woningaanbod dat met voorrang aan 65-plussers wordt toegewezen. Ruim 350 65-plussers zijn telefonisch benaderd. Deze doelgroep is opgesplitst in twee categorieën. De eerste categorie betreft mensen die staan ingeschreven als woningzoekende bij Thuis in de Achterhoek en niet reageren op het woningaanbod. De tweede categorie bestaat uit mensen die voor 1 maart stonden ingeschreven bij één van de deelnemende corporaties en deze inschrijving vervolgens niet hebben geactiveerd bij Thuis in de Achterhoek. Slechts 18% van de ondervraagde 65-plussers die staan ingeschreven bij Thuis in de Achterhoek is op dit moment op zoek naar een andere woning. Het merendeel geeft aan dat de reden dat ze nog niet reageren is dat er geen passend aanbod is of dat ze wachten op een voorkeurwoning. Daarnaast komt het regelmatig voor dat men een koopwoning heeft en dat deze nog niet is verkocht. Slechts in enkele gevallen weet men niet hoe Thuis in de Achterhoek werkt.

Het onderzoek bevestigt het vermoeden dat er veel 65-plussers uit voorzorg ingeschreven staan. 82,5% geeft aan pas te willen verhuizen over minimaal 5 jaar of heeft geen idee op welke termijn. Opvallend is dat van de groep woningzoekenden die momenteel op zoek is naar een woning een deel niet op internet kijkt. Een behoorlijk aantal woningzoekenden is niet op de hoogte van de mogelijkheid om tipberichten te ontvangen. Uit de resultaten van het telefonische onderzoek onder de mensen die hun inschrijving niet hebben geactiveerd komt naar voren dat het merendeel niet meer op zoek is naar een woning of niet meer zoekt in verband met de gezondheid. Slechts in enkele gevallen werd aangegeven dat men het niet begrijpt. De resultaten van het onderzoek geven geen directe aanleiding om het dienstenpakket aan de ze doelgroep van 65-plussers aan te passen of uit te breiden. Thuis in de Achterhoek gaat de mogelijkheid om Tipberichten te ontvangen wel meer onder de aandacht brengen. Ook de belangenverenigingen worden hierover geïnformeerd. Daarnaast worden er makelaarsborden geplaatst bij vrijgekomen seniorenwoningen. De woningzoekende die niet op internet kijkt ziet zo ook wat er in de wijk te huur staat. Op dit moment zijn er onvoldoende reacties van 65-plussers op het beschikbare woningaanbod. Om leegstand te voorkomen heeft Thuis in de Achterhoek de voorwaarden aangepast. Er wordt onderscheid gemaakt tussen woningen uitsluitend bestemd voor 65-plussers en woningen met voorrang voor deze doelgroep. Bij gebrek aan belangstelling van 65-plussers zijn de corporaties genoodzaakt om de woningen met voorrang voor deze doelgroep te verhuren aan woningzoekenden onder de 65 jaar.Ander nieuws