Header image

Oorkondes voor brandweervrijwilligers in Bronckhorst

BRONCKHORST - Vrijdag 22 maart jl. vond de jaarlijkse brandweeravond voor de brandweerpost Steenderen van de gemeente Bronckhorst plaats. Tijdens deze avond zijn zeven jubilarissen gehuldigd en is er van twee vrijwilligers afscheid genomen. De officiële handelingen zijn verricht door burgemeester Besselink.

Zonder de inzet van de vrijwilligers kan de brandweer niet functioneren in de gemeente Bronckhorst. De inzet en betrokkenheid van de brandweervrijwilligers levert een onmisbare bijdrage aan de veiligheid binnen de gemeente Bronckhorst. In het openingswoord van

Martijn Welmer, officier Incidentbestrijding IJsselstreek, kreeg dit dan ook de verdiende aandacht.

Twee vrijwilligers, Henk Groothuis en Wilger Geurts, ontvingen uit handen van de burgemeester de versierselen en oorkonde behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze Koninklijke Onderscheiding ontvangen zij vanwege hun werk bij de vrijwillige brandweer.

Zeven jubilarissen kregen een oorkonde en medaille van Brandweer Nederland:

  • 12½-jarig jubileum: Bert Kleij en Rogier Kluit

 

  • 20-jarig jubileum: Hans Muller

 

  • 25-jarig jubileum: Henk Groothuis en Gerard Memelink

 

  • 30-jarig jubileum: Ronald Eugelink

 

  • 40-jarig jubileum: Bennie Hulshoff

 

Er is afscheid genomen van:

  • Peter Willemsen (niet aanwezig), 15 jaar actief als brandweervrijwilliger

 

  • Henk Groothuis, 25 jaar actief als brandweervrijwilliger.


Foto: Liesbeth Spaansen, Achterhoek NieuwsAnder nieuws