Header image

Oprichting Medisch Coördinatie Centrum Achterhoek

ACHTERHOEK - De bevolking in de Achterhoek vergrijst en krimpt. Dit heeft een toename van chronisch zieken en oncologische zorg tot gevolg. Om de kwaliteit van zorg in de toekomst te kunnen blijven garanderen, hebben huisartsen in de Oost-Achterhoek en medisch specialisten van Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk een Medisch Coördinatie Centrum (MCC) opgericht. Maandag 7 december ondertekenden de bestuurders Bert Kleinlugtenbeld (SKB) en Joost van Niekerk (medisch directeur zorggroepen regio Apeldoorn en Oost-Achterhoek) de intentieverklaring.

Samenwerking tussen huisarts en medisch specialist
Het MCC is geen fysiek centrum maar een samenwerkingsverband tussen huisartsen en medisch specialisten. Gezamenlijk zullen zij nieuwe vormen van zorg gaan coördineren. Zorg die voorheen in het ziekenhuis door de medisch specialist (zorg in de 2e lijn) werd verleend, wordt nu, als dat kan, door de huisarts en praktijkverpleegkundige (zorg in de 1e lijn) geleverd. Dit geldt bijvoorbeeld voor diabetes, COPD maar ook voor controles bij sommige hart- en vaatziekten.
Bij al deze verschuivingen is het van belang dat er een uitstekende samenwerking is tussen huisartsen en medisch specialisten. Zij moeten elkaar snel weten te vinden voor het vragen van advies en om vlot door te kunnen sturen als dat noodzakelijk is.


Samenwerking verder uitbouwen
Het bestuur van het MCC is verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van een goede samenwerking tussen de 1e en 2e lijn en het initiëren van nieuwe projecten. Voor 2016 staan projecten op het gebied van dermatologie, hart- en vaatziekten en spoedeisende hulp op de agenda.
Daarnaast krijgen huisartsen de mogelijkheid meer diagnostiek vanuit hun eigen praktijk te kunnen verrichten of dat aan te vragen in het ziekenhuis.
Uiteindelijk is het doel om met elkaar hoogwaardige zorg te kunnen blijven bieden en tegelijkertijd de kosten van die zorg in de hand te houden, waarbij patiënten verzekerd zijn van de best mogelijke zorg, dicht bij huis en op de juiste plek. Zorgverzekeraar Menzis steunt het initiatief.Ander nieuws