Header image

Plan van aanpak voor ontwikkeling bedrijventerreinen.

Winterswijk – Het college van burgemeester en wethouders geeft opdracht voor ontwikkeling van toekomstbestendige bedrijventerreinen. Na een voorbereiding met grondig onderzoek, lokaal en regionaal overleg, gaan de gemeente over tot realisatie. Hoofddoel is het realiseren van voldoende beschikbare werklocaties met de juiste kwaliteit, passend bij onze lokale economische ontwikkeling.

 

Het plan van aanpak bestaat uit meerdere onderdelen. Volgens wethouder Klein Gunnewiek moet er in elk geval zo snel mogelijk nieuwe bedrijventerreinen bij komen: “We laten hiervoor op korte termijn een locatieonderzoek uitvoeren, zodat we komen tot een zorgvuldige locatiekeuze.”

 

Meerdere bedrijven aan de Misterweg hebben een aanzienlijke ruimtevraag. Daarbij spelen vraagstukken op het gebied van infrastructuur, duurzaamheid en ecologie. “Door te werken vanuit een gebiedsvisie gaan we deze vraagstukken in samenhang oplossen.”, zegt wethouder Klein Gunnewiek.

 

Voor de gemeente is het belangrijk dat de bestaande bedrijventerreinen ook in de toekomst aantrekkelijk blijven. Hoe efficiënter deze bedrijventerreinen worden benut, hoe minder nieuwe terreinen er uiteindelijk nodig zijn. Om dit proces te stimuleren start de gemeente een stedelijke herverkaveling op de bedrijventerreinen op.

 

“Stel je voor dat drie bij elkaar gelegen bedrijven alle drie krap op hun bedrijfskavel zitten. Dan kan verplaatsing van één bedrijf groeiruimte bieden aan één of twee van de naastgelegen bedrijven. Zowel bij nieuwbouw van het ene bedrijf als bij uitbreiding van de andere geeft dat goede kansen voor verduurzaming. Een bedrijf zal ook eerder kiezen voor verplaatsing als er zekerheid is over de verkoop het huidige pand. Deze processen willen we stimuleren”, aldus wethouder Klein Gunnewiek.Ander nieuws