Header image

Positieve ontwikkeling rond de Duitse tolheffing

ACHTERHOEK - Op vrijdag 21 juni is de EUREGIO-raad bijeengekomen in het NINO-gebouw in Nordhorn.

Met een unanieme resolutie eindigde daarbij een discussie over het onderwerp kernafval. De EUREGIO-raad kwam overeen de aangesloten gemeente Ahaus in haar pogingen te ondersteunen om kernafval transporten vanuit Jülich en München-Garching te voorkomen. Eerder was er discussie geweest over de vraag of het onderwerp kernafval in een grotere context dan de gemeente Ahaus zou moeten worden behandeld.

De EUREGIO-raad heeft nieuwe INTERREG-projecten besproken, die door de Europese Unie medegefinancierd worden. Het betreft hier onder meer een cultuurhistorische route langs een deel van het Almelo-Nordhornkanaal en een grensoverschrijdende aanpak om het gezondheidsmanagement in het midden- en kleinbedrijf duurzaam te versterken.

75 jaar vrijheid

Tevens is "75 jaar vrijheid" een thema, dat als een rode draad door verschillende grensoverschrijdende initiatieven in de EUREGIO loopt, die in 2020 worden gerealiseerd. In het Nederlands-Duitse grensgebied wordt 75 jaar vrijheid ook grensoverschrijdend herdacht. De EUREGIO-raad heeft zich tijdens zijn vergadering over deze plannen gebogen.

EUREGIO-Rail

Op de agenda van de EUREGIO-raad stond verder de voorbereiding van het INTERREG-initiatief “EUREGIO-Rail”. Dit project gaat over de verbetering van de spoorverbindingen in de EUREGIO, met focus op de gewenste verbinding Zwolle-Münster.

Youth Battle-project “Grensztafel”

De EUREGIO-raad heeft ook over de “Grensztafel” gesproken, die op 21 september aan de grensovergang Gronau-Glanerbrug, in de buurt van het EUREGIO-secretariaat, zal plaatsvinden. Het organisatieteam is op dit moment in goede afstemming met de gemeenten Enschede en Gronau druk bezig met de voorbereidingen van dit grensoverschrijdend evenement.

De Gezondheidsregio Euregio stelt zicht voor

Thomas Nerlinger, directeur van de Gezondheidsregio Euregio in Nordhorn, lichtte voor de EUREGIO-raad het werk van deze vereniging toe. Daarbij werd duidelijk dat de Gezondheidsregio Euregio een belangrijke trekker is wat betreft de grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Het oordeel van het Europese Hof over de tolheffing op Duitse snelwegen werd ook besproken tijdens de vergadering. De EUREGIO-raad heeft zich sinds 2014 actief verzet tegen de invoering van de Duitse autotolheffing, omdat die het kleine grensverkeer, maar ook de economie en het toerisme in de EUREGIO zou belemmeren. EUREGIO-voorzitter Rob Welten is blij met dit succes: "De recente uitspraak van het hof is uitstekend nieuws voor de grensregio. Wij zijn goed op weg met tal van projecten die onder andere de grensoverschrijdende arbeidsmarkt transparanter moeten maken. Het doel moet juist zijn om de grensbelemmeringen weg te nemen, niet om extra hordes op te werpen. Het is geweldig dat onze lobbyactiviteiten succesvol waren."

Foto: De EUREGIO-raad vergadert in de ‘NINO-Hochbau‘ in Nordhorn. (Foto: EUREGIO)

 Ander nieuws