Header image

Proefopstelling voor groene energie in de Oude IJssel

ULFT - Achter de stuw bij Ulft in de Oude IJssel wordt groene hernieuwbare energie opgewekt. Deepwater-Energy plaatst daar vanaf 27 maart tot en met eind april 2014 een waterkrachtinstallatie, de Oryon Watermill. Waterschap Rijn en IJssel geeft Deepwater-Energy, ontwikkelaar van de Oryon Watermill, de ruimte om haar innovatie aan een breed publiek te tonen. Tegelijkertijd wordt de techniek van de watermolen getest en voeren we vistesten uit, om te kijken of het systeem geen schade toebrengt aan vissen.

De proefopstelling is zichtbaar voor passanten, maar het grootste gedeelte van de opstelling is onder water geplaatst. Het uit de stuw vallende water wordt via een trechterconstructie opgevangen en naar de watermolen geleid. Het water behoudt zo zijn snelheid en wordt gebruikt om de Oryon Watermill te laten draaien. Met de opstelling in de stuw van Ulft wordt genoeg energie opgewekt voor ongeveer zestig huishoudens.

In het najaar van 2013 heeft een drijvende Oryon Watermill in de Rijn bij Tolkamer in een eerdere test aangetoond dat zij in de zeer trage vrije stroming van de Rijn zeer effectief elektriciteit opwekt. Uit de eerdere vistesten begin november 2013 bleek de Oryon Watermill zeer visvriendelijk. Dit wordt in Ulft nogmaals onderzocht, maar nu in de geforceerde stroming in de stuw van Ulft.

“We zijn verheugd dat wij ons proof of concept programma in Ulft kunnen afsluiten,” zegt Jaap Ory van Deepwater-Energy en uitvinder van de milieuvriendelijke waterkrachtinstallatie. “De situatie rondom de stuw is representatief voor het winnen van energie in stroomversnellingen wereldwijd. Bij het op de markt brengen van een innovatie is het vaak ‘eerst zien dan geloven’ (proven technology). In Ulft kunnen we laten zien hoeveel kracht er in water zit en wat wij daarmee kunnen. We leven in een land met heel veel water en het zou prachtig zijn als dat potentieel beter benut zou worden en dat op een groene, hernieuwbare wijze.”

Aan dit project werken naast Waterschap Rijn en IJssel en Deepwater-Energy o.a. firma Pasman Motoren & Aggregaten, Oryon Consultancy & Development, Siemens , Rijkswaterstaat en PPM Oost mee.Ander nieuws