Header image

Provincie wil meewerken aan trein Arnhem-Emmerich

GELDERLAND - Gedeputeerde Staten willen 5,6 miljoen euro beschikbaar stellen voor de grensoverschrijdende treindienst Arnhem-Emmerich. De spoorverbinding tussen Arnhem en Emmerich moet wonen, werken, studeren en recreëeren aan beide zijden van de grens gemakkelijker maken. De bijdrage is onder voorbehoud van instemming van de Minister van I&M en Provinciale Staten. Minister Schultz neemt voor de Statenvergadering van 7 november a.s. een besluit over de rijksbijdrage van 6,8 miljoen euro voor de exploitatie van de internationale treindienst.

Gedeputeerde Conny Bieze: “De treindienst Arnhem-Emmerich is een lang gekoesterde wens van de provincie Gelderland. Naast Emmerich worden ook steden als Wesel en Dinslaken met Zevenaar en Arnhem verbonden. Het maakt werken, studeren en winkelen over de grens een stuk eenvoudiger. De treindienst is niet alleen van belang voor de regio, maar ook voor het toenemende goederenvervoer van de randstad naar Duitsland. Nu onze Duitse partner is gestart met de aanbesteding mogen we dit moment niet aan ons laten voorbij gaan. We hopen dan ook op een positief besluit van de minister”.

Voorkeursvariant In 2011 hebben regio en rijk afgesproken om met een plan te komen voor de ontbrekende spoorverbinding tussen Arnhem en Emmerich. Uit onderzoek blijkt dat de meest aantrekkelijke en door alle partijen ondersteunde voorkeursvariant de doortrekking van de Duitse regionale trein van Dusseldorf-Emmerich naar Arnhem is met een nieuw station in Elten. In Nederland zal deze trein stoppen in Zevenaar en Arnhem. Naar verwachting zal de treindienst Arnhem-Emmerich 3000 reizigers per dag trekken, waaronder 800 reizigers die de trein gebruiken voor een binnenlandse reis tussen Arnhem en Zevenaar.

Aanbesteding Het Duitse Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) is inmiddels gestart met de aanbesteding voor de concessie 2016-2028 voor de verbinding Dusseldorf-Emmerich. VRR wil eveneens de doortrekking naar Arnhem met stop in Zevenaar uitvragen. Hiervoor heeft VRR het rijk en de regio gevraagd het Nederlandse deel van de spoorlijn mee te financieren voor maximaal 1 miljoen euro per jaar voor een periode van 12 jaar (exclusief inflatiecorrectie). Als de Minister van I&M en Provinciale Staten hiermee 7 november instemmen zal de provincie een samenwerkingsverband met VRR sluiten voor 2016-2018.

Voordelen De ontbrekende treindienst Arnhem-Emmerich biedt bewoners in de grensstreek de mogelijkheid aan beide zijden van de grens te werken, winkel en toeristische attracties te bezoeken. Duitse jongeren die studeren aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en de Radboud Universiteit Nijmegen krijgen hiermee de mogelijk om per trein te reizen. Daarnaast versterkt de verbinding de functie van Arnhem als spoorknooppunt van Oost-Nederland. De spoorverbinding kan als achtervang dienen als internationale ICE-treinen uitvallen. Nu zijn internationale reizigers bij treinuitval aangewezen op busvervoer tussen Arnhem en Emmerich. Daarbij bindt de spoorverbinding een extra reismogelijkheid van 250 extra zitplaatsen per uur tussen Arnhem en Zevenaar.

Arnhem-Winterswijk In opdracht van de provincie en de stadsregio heeft ProRail een integrale capaciteitsanalyse op de spoorlijn Arnhem-Winterswijk gemaakt. Hierin is gekeken naar een eventuele vijfde en zesde trein op het traject Arnhem-Zevenaar, een mogelijke opening van station Zevenaar-Oost en de komst van een de interregionale treindienst Arnhem-Emmerich. Uit het onderzoek blijkt dat een vijfde en zesde trein naar Zevenaar-Oost in combinatie met de interregionale treindienst geen tijdsconflict met zich meebrengt. Met VRR worden afspraken gemaakt om de betrouwbaarheid van de dienstverlening Arnhem-Winterswijk te waarborgen. Deze worden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst.Ander nieuws