Header image

PvdA stelt vragen over sluiting arrestantencellen Achterhoek

WINTERSWIJK - Raadslid Mark ten Pas van de PvdA Winterswijk stelt vragen aan het college over de voorgenomen sluiting van cellen voor arrestanten in de Achterhoek. Dit naar aanleiding van berichtgeving over plannen van de Nationale Politie die onlangs verschenen in de media.

De vragen van raadslid Mark ten Pas:

In de media zijn berichten verschenen over het voornemen van de Nationale Politie om over te gaan tot het sluiten van arrestanten-/cellencomplexen met gevolgen voor Winterswijk en de Achterhoek. Naar aanleiding van deze zorgwekkende berichtgeving wil ik namens de PvdA-fractie de volgende vragen voorleggen.

 

  1. Deelt u de zorgen van collega-burgemeesters over de plannen van de Nationale Politie?
     
  2. Collega-burgemeesters spreken van onverantwoorde gevolgen als de plannen doorgaan. Deelt u deze woorden en voorziet u ook onverantwoorde gevolgen voor Winterswijk en het team Achterhoek-Oost?

 

  1. Is bekend welke gevolgen de voorgestelde sluitingen hebben voor het politiewerk in Winterswijk respectievelijk de Oost-Achterhoek? Welke gevolgen zijn dit? Wat betekent dit voor de aanrijtijden en noodhulp?

 

  1. Wat wordt er gedaan ter voorbereiding op de voorgenomen plannen van de Nationale Politie? Worden er maatregelen getroffen?

 

  1. Is Elst de beoogde locatie als arrestanten-/cellencomplex in het nieuwe plan voor het team Achterhoek-Oost? Wordt er ook gekeken naar het arrestanten-/cellencomplex in Twente, aangezien deze locatie (qua reistijd/afstand) minder ver is dan Elst?

 

  1. Hoe kijkt u aan tegen de suggesties voor alternatieve vervoersmogelijkheden? Zoals een aparte vervoersdienst voor het arrestantenvervoer?


Ander nieuws