Header image

Raad Berkelland steekt stokje voor plan VCO-school Eibergen

BORCULO - De gemeenteraad van Berkelland heeft dinsdagavond niet in kunnen stemmen met een aanvullend krediet voor VCO-school Het Sterrenpalet in Eibergen om te verhuizen naar een nieuwe locatie aan de Prins Bernhardstraat waar onlangs het Assink Lyceum vertrok.

Een aantal partijen, CDA, Groenlinks, OBL, PVDA en de VDD voelden zich te weinig betrokken bij het proces van het afgelopen jaar. Schoolbestuur VCO wil de protestants-christelijke basisscholen in Eibergen samenvoegen op één locatie in een integraal Kindcentrum (IKC).

De vijf partijen kwamen met een motie en vroegen hierin om een integraal huisvestingsplan voor de scholen in Eibergen. Later zou dit plan er ook moeten komen voor de andere kernen in Berkelland. De actuele bevolkingskrimp moet hierin worden meegenomen. Wethouder Han Boer moest de motie met klem ontraden. "Het zou onrecht doen aan deze situatie. U gooit daarmeer deuren dicht. De raad moet een stip op de horizon zetten. Deze motie vraagt meer.''

De motie van de vijf partijen werd uiteindelijk na een aantal schorsingen en een betoog van wethouder Boer ingetrokken. Er is afgesproken om de gemeenteraad de komende maanden nader te betrekken bij het proces over de onderwijsontwikkelingen, huisvesting en hoe de scholen omgaan met de krimp.

Naast dit plan van schoolbestuur VCO Oost Nederland zijn er meerdere schoolbesturen in Eibergen bezig met toekomstplannen. Stichting Oponoa zou de Openbare scholen in Eibergen willen huisvesten in de omgeving van de Welkoop en Delta Scholen zou de katholieke basisscholen in het dorp onder willen brengen aan de Ketterinksteeg.


Luister hier naar een reactie van mevr. Bolster van CDA Berkelland

Luister hier naar een reactie van mevr. Bussink van D66 Berkelland

 

 Ander nieuws