Header image

Regio overhandigt bedrijventerreinenvisie aan gedeputeerde

ACHTERHOEK - Op woensdag 14 september aanstaande overhandigen wethouders Kroon (Doetinchem) en Boer (Berkelland) de regionale bedrijventerreinenvisie aan gedeputeerde Bieze (economie).

De Achterhoekse gemeenten gaan intensief samenwerken bij de planning van nieuwe en het opknappen van bestaande bedrijventerreinen. Op 15 juni jongstleden hebben de Achterhoekse bestuurders economie daartoe hun handtekening gezet onder het Regionaal Programma Bedrijventerreinen Regio Achterhoek. Hiermee is de Achterhoek de eerste regio die voldoet aan de vraag van de provincie Gelderland om te komen tot harde regionale afspraken. “In de regionale woonvisie hebben we de woningmarkt naar beneden bijgesteld, nu was het de beurt aan de bedrijventerreinen”, aldus de wethouders Kroon (Doetinchem) en Boer (Berkelland). Deze afspraken zijn nodig om te voorkomen dat elke gemeente binnen zijn eigen grenzen bedrijventerreinen ontwikkelt en de provincie Gelderland daar achteraf een stokje voor steekt. In het belang van de economische ontwikkeling, het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit en het zorgvuldig omgaan met de schaarse ruimte stimuleert de provincie regionale afstemming. Zo worden de mogelijkheden op oude terreinen uitgebuit en minder nieuwe aangelegd. Wethouder Steven Kroon van Doetinchem, bestuurlijke ‘trekker’ in West-Achterhoek onderstreept dit doel. 'We zijn zuinig op de groene ruimte. Daarom trekken we gezamenlijk op in de Achterhoek zodat bedrijven behouden blijven in onze regio. Wij gaan als gemeenten geen onderlinge concurrentie voeren.’

Samenwerking is ook nodig omdat de behoefte aan hectaren fors aan het afnemen is. Dat heeft te maken met de krimp van 8 procent waaronder deze regio gebukt gaat. De nieuwste cijfers laten al een fikse daling zien. In 2009 gingen de gemeenten nog uit van een behoefte aan 216 hectare. De reële vraag is nu beraamd op 109,5 hectaren in West-Achterhoek en 74,7 hectaren in Oost-Achterhoek. In totaal schrapten de gemeenten 120 hectaren aan plannen. Dat betekent dat sommige plannen in de ijskast worden gezet en andere definitief niet doorgaan. Terreinen die al ontwikkeling zijn, gaan door, maar er komen geen nieuwe bij, zo is afgesproken. Concreet gaat bijvoorbeeld Tuuterveld in Winterswijk niet door, wordt Hiertveld in Aalten in de wacht gezet, net als Kollenberg II in Montferland en Hofskamp Oost III in de Oude IJsselstreek. Verder wordt door alle gemeenten kennis en informatie over promotie en acquisitie gedeeld. Gemeenten houden de uitgifte van kavels goed bij en delen die informatie. Wethouder Han Boer van Berkelland en bestuurlijk ‘trekker’ Oost-Achterhoek: ‘De terreinen in de regio krijgen wel elk hun eigen accent en karakter.’ Er is in principe alleen plaats voor grote biomassavergisters op het A18 Bedrijvenpark en de Laarberg. Boer: ‘Duurzame energiebedrijven zijn ruimtevreters en dus moeilijk in te passen. We hebben daar nu plekken voor aangewezen.’ De gemeenten werken samen aan de harmonisatie van grondprijzen en proberen gezamenlijk een toeslag daarop af te spreken om oude terreinen op te knappen. Voor alle terreinen geldt dat duurzaamheid, veiligheid en parkmanagement alle aandacht krijgen.Ander nieuws