Header image

Rijk onderkent belang van regionale aanpak

Achterhoek - Twee Gelderse regiodeals zijn gehonoreerd door het Rijk: Achterhoek en Food Valley. In totaal gaat het om 40 miljoen euro. De provincie is tevreden met deze eerste twee regiodeals die binnen zijn gehaald. Dat betekent dat de gemeenten, provincie, bedrijfsleven en onderwijs de vraagstukken nu versneld kunnen aanpakken. Gedeputeerde Jan Markink: "Mooi dat het Rijk mee wil doen bij de opgaven in de Achterhoek en de Food Valley. Dat partnerschap met het Rijk is precies waarnaar we streven. Met elkaar de uitdagingen aanpakken en Gelderland mooier maken."

 

De bijdrage van het Rijk, waaraan de provincie ook een bijdrage koppelt, is vooral bedoeld voor de aanpak van (nationale) vraagstukken op regionale schaal. Vanuit Gelderland zijn er verschillende voorstellen in Den Haag ingediend. De regiodeals uit Gelderland zijn echter niet van 'bovenaf' door de provincie bedacht, maar komen uit de regio.

 

De deals bestaan eigenlijk al, maar nodigen nu het Rijk uit om ook mee te doen daar waar ze nodig is. Samen oplossingen ontwikkelen voor opgaven die de regio zelf ziet. Dit zorgt ervoor dat de plannen grondig gedragen zijn en dat het geld en de inspanning ook daadwerkelijk een probleem oplossen of een kans verzilveren.

 

Gelderland kent al een langere traditie van regionaal werken. Samen met veel partners wordt samengewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak die de opgave centraal stelt. De provincie vindt het positief dat ook het Rijk met de regionale partners vraagstukken wil aanpakken. Die werkwijze sluit naadloos aan bij de Gelderse manier van werken.

 

Gelderland gaat verder met de projecten uit de gebiedsgerichte aanpak. Niet alleen bij de nu erkende regiodeals blijft de provincie dat doen, maar ook bij de opgaven waarvoor het Rijk nu nog geen regiodeal kan realiseren zoals Gezonde groei van het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen, Vitale Vakantieparken op de Veluwe, talent voor een toekomstbestendig Rivierenland en de CleanTech Agenda.

 

Bij een volgende tranche van de regiodeals zullen weer projecten voor de regiodeals worden ingediend.Ander nieuws