Header image

Ruurlo zet het project de Asbesttrein op de rails

RUURLO - Op woensdag 12 oktober 2016 vanaf 19.30 uur is er een inloopavond in restaurant de Duif Groenloseweg 57 in Ruurlo. De infoavond begint om 19.45 uur.

Ruurlo zet het project de Asbesttrein op de rails. Voor inwoners van een geselecteerd gebied ten zuiden van Ruurlo is een proefproject opgestart voor eigenaren van vooral de grotere asbestdaken.

Wanneer?

Aanstaande woensdagavond 12 oktober 2016 wordt in restaurant de Duif aan de Groenloseweg 57 een infoavond gehouden over dit project. Inloop vanaf 19.30 uur en de infoavond begint om 19.45 uur.

Eigenaren van grotere asbestdaken zijn veelal agrariërs en ondernemers in het buitengebied. Gemeente Berkelland heeft rond de 100 adressen aangeschreven. Doel van het project is om in een kort tijdsbestek en op verschillende locaties bij elkaar in de buurt de asbestdaken te saneren.

Keukentafelgesprek

Tijdens de avond wordt informatie gegeven en mensen gevraagd of ze thuis een gesprek zouden willen om hun persoonlijke situatie door te nemen; het zogenaamde keukentafelgesprek. De deelnemers krijgen ze een vrijblijvend en gratis oriënterend advies. Daaraan wordt gelijk een globaal kostenplaatje gekoppeld, met in ogenschouw genomen, de staat van het asbestdak, de wensen voor vervanging, misschien in combinatie met zonnepanelen. Ook kan dan sloop of herbestemming van schuren en bijgebouwen ter sprake komen. Daarop volgt een mogelijke opdracht voor een asbestinventarisatie-rapport (in het pilottraject vergoed voor vijftig procent) en de offerte van AB Oost, die de sanering uitvoert.

10 miljoen beschikbaar

Dit jaar heeft de overheid 10 miljoen beschikbaar gesteld, goed voor een subsidie tot 4,50 euro voor elke vierkante meter verwijderd asbest. Het is onduidelijk hoe snel dit potje leeg raakt. Wacht u niet te lang om deel te nemen aan dit proefproject.

Totaalverbod asbestdaken in 2024

Sinds 1 januari 2016 is de wet van kracht die voorziet in een totaalverbod op asbestdaken per 2024. Naar schatting gaat het landelijk om 120 miljoen vierkante meter, waarvan 4 miljoen in de Achterhoek. De Asbesttrein is opgezet door de Achterhoekse gemeenten in samenwerking  met LNAGRO de Ondernemerij (adviesspecialist buitengebied) en Synprofect (adviesbureau duurzaam organiseren) en  AB Oost Asbestsanering (de uitvoerende partij).

Samen vergunningen en subsidies aanvragen

Een initiatief om in de Achterhoek kostenbesparend en efficiënt te werken door alle saneringen in een bepaalde omgeving snel achter elkaar uit te voeren. Daarnaast kan men samen de vergunningen en subsidies aanvragen, maar ook kortingen bedingen bij leveranciers, voor bijvoorbeeld de nieuwe dakbeplating. In het voorjaar zijn gelijke pilotprojecten gestart in Bronckhorst en Oude Ijsselstreek.

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan contact met mevrouw Van der Meer op telefoonnummer: (0545) 250 250 of e-mailm.vandermeer@gemeenteberkelland.nl.

 Ander nieuws