Header image

Samen stagetekorten te lijf

ACHTERHOEK - Door de stijging van het aantal zorg- en welzijnsleerlingen (zowel BOL als ook BBL) en de verhoging van het aantal medewerkers dat opgeschoold wordt (bijvoorbeeld van niveau 2 naar 3) is er op dit moment een tekort aan stageplaatsen in de Achterhoek voor de periode februari tot en met juni.

Een stage is een zeer belangrijk onderdeel van de opleiding. Veel competenties worden tijdens de stage opgedaan. Om te zorgen dat toch iedereen op stage kan tijdens zijn/haar opleiding heeft het Graafschapcollege het ‘omklapmodel’ bedacht. In dit model worden twee stagiaires op één stageplaats geplaatst. De ene student aan het begin van de week, de andere aan het eind. Dit model heeft, in samenspraak met een aantal zorg- en welzijnsinstellingen tot meer stageplaatsen geleid. De ergste druk is van de ketel, maar er wordt nog gezocht naar een aantal stageplaatsen binnen zorg- en welzijnsinstellingen.

Het Graafschapcollege en WGV Zorg en Welzijn zijn druk doende de instellingen te benaderen. Bent u nog niet benaderd, maar heeft u nog wel een aanbod, neem dan gerust zelf contact op met WGV Zorg en Welzijn, Jan Wiggers, tel: 088 255 66 50, e-mail: j.wiggers@wgvoost.nl.Ander nieuws